Deti na súdoch v EÚ už dostanú právnika automaticky

súd
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Hlavy rezortov spravodlivosti všetkých štátov EÚ sa s Komisiou dohodli na návrhu zlepšiť ochranu detí, ktoré sa zaplietli do trestného konania, či súdneho sporu.

Návrh pozostáva z troch bodov. Prvý kľúčový je o povinnosti prideliť každému takémuto dieťaťu právnika. Doteraz v štátoch platí, že ak nie je schopné plne pochopiť situáciu a dôsledky svojich činov, nemá právo na pridelenie právnika. Druhý bod, pozmeňujúci doterajšiu situáciu je, aby boli deti oddelené od dospelých. Takto sa má zabrániť zlému zaobchádzaniu a zneužívaniu detí, najmä ktorým bola odobratá sloboda. Po tom, čo návrh schváli Parlament, deti nebudú platiť za náklady na ich ochranné opatrenia ani v prípade, že im súd uzná vinu. Nebudú platiť ani za individuálne odborné posudky, lekárske vyšetrenia ani audiovizuálne záznamy rozhovorov.

Približne 1 068 000 detí čelí súdnym konaniam ročne. Predstavuje to 12% celkovej európskej populácie, ktorá čelí súdnym procesom. Komisia pre spravodlivosť vychádza zo štúdie o účasti detí v trestnom konaní v EÚ v rámci Programu EÚ v oblasti práv dieťaťa. Podľa tejto štúdie sú deti počas trestných a súdnych procesov veľmi zraniteľné. Komisia pre spravodlivosť preto navrhuje, aby ich výsluch bol nahrávaný len v prípade, keď je to nevyhnutné, ergo, keď dieťa čelí zbaveniu slobody.

Viac..  EÚ poskytne 125 miliónov eur na novú humanitárnu pomoc pre obyvateľov Jemenu

„Pre Komisiu je prioritou tvorba systému súdnictva v Európe v oblasti dieťaťa ako najzraniteľnejšej skupiny spoločnosti, ktorá si zaslúži osobitnú ochranu. Rád by som poďakoval ministrom v Rade, a najmä môjmu kolegovi Charalambosovi Athanasiou za ich angažovanú prácu na tomto návrhu, ktorý bol možný dosiahnuť rýchlou dohodu,“ vyhlásila Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie pre spravodlivosť. „Musíme konať v najlepšom záujme detí, ktoré sú podozrivé alebo obvinené z trestného činu.“

Väčšina členských štátov určuje minimálnu hranicu trestnej zodpovednosti v 14, 15 rokov. Výnimkou sú Írsko a Holandsko, kde je to 12 rokov. V Anglicku, Walese a Severnom Írsku je to 10, v Škótsku 12 rokov. Horný vekový limit súdnictva vo veciach mládeže je 17 rokov.

O mve

Odporúčame pozrieť

EYE, mladi ludia

V eurovoľbách volia aj 16-roční voliči. Mladí by to uvítali aj na Slovensku

Poslancov Európskeho parlamentu (EP) budú tento rok voliť 16- a 17-roční voliči v piatich krajinách. …

Consent choices