Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Komisia vyčlenila 100 miliónov EUR na urýchlenie tempa inovácie

Európska komisia
Európska komisia, Brusel.
PHOTO: redakcia/red.

Program Horizont 2020 je doteraz najväčším rámcovým programom EÚ pre výskum a inováciu so sedemročným rozpočtom v hodnote takmer 80 miliárd EUR. Väčšina finančných prostriedkov EÚ na výskum sa prideľuje na základe súťažných výziev, rozpočet programu Horizont však zahŕňa aj finančné prostriedky pre Spoločné výskumné centrum, ktoré je interným vedeckým útvarom Európskej komisie, pre Európský inovačný a technologický inštitút a pre výskum realizovaný na základe Zmluvy o Euratome.

Uverejňujú sa aj samostatné výzvy v rámci konkrétnych partnerstiev s priemyslom a členskými štátmi. V roku 2015 dosiahne celkový rozpočet EÚ na výskum vrátane uvedených položiek a administratívnych výdavkov hodnotu približne 9,9 miliardy EUR.

Európska komisia podrobnejšie predstaví novú pilotnú akciu „Rýchlym tempom k inovácii“ (FTI), na ktorú vyčlení 100 miliónov EUR, a päť inovačných ocenení v rámci programu Horizont 2020, programu Európskej únie pre výskum a inováciu v hodnote 80 miliárd EUR.

FTI sa zameriava na podporu európskeho hospodárstva tým, že ponúka inovačným podnikom a organizáciám granty, vďaka čomu môžu vynikajúce nápady preklenúť poslednú prekážku na ceste na trh. Ocenenia budú odmenou za prelomové technológie s veľkým spoločenským významom. Tieto iniciatívy sú ďalším zdôraznením úsilia na podporu inovácie v Európe a sú súčasťou prvého dvojročného pracovného programu Horizont 2020. V dnešnom oznámení sa zároveň potvrdzuje vyčlenenie sumy 7 miliárd EUR pre program Horizont 2020 na rok 2015 a stanovuje sa harmonogram na podávanie žiadostí.

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uviedla: „Odozva na prvú výzvu v rámci programu Horizont 2020 je obrovská, predložených bolo vyše 17 000 žiadostí. Jednoznačný nárast záujmu o toto odvetvie, najmä zo strany malých podnikov, na mňa urobil veľký dojem. Dnes zaznie štartovací výstrel pre výzvy na rok 2015 a som presvedčená, že bude po nich rovnako veľký dopyt. Iniciatíva „Rýchlym tempom k inovácii“ a tieto nové ocenenia poskytnú inovačným subjektom v celej Európe ešte viac príležitostí na to, aby sa zapojili. Týmito opatreniami prispievame k zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy a k podpore rastu a zamestnanosti.“

Iniciatíva „Rýchlym tempom k inovácii“ začne prijímať žiadosti od januára 2015. Podporí malé konzorciá združujúce tri až päť organizácií so silnou účasťou podnikov, čo umožní sľubným nápadom prekonať poslednú prekážku na ceste na trh. Je otvorená návrhom vo všetkých oblastiach technológií a v oblasti ich praktického využitia a všetkým právnym subjektom so sídlom v EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020.

Viac..  Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

Súťaž o 5 inovačných ocenení sa začne koncom roku 2014 a začiatkom roku 2015. Ocenenia na rok 2015 v hodnote 6 miliónov EUR sa budú týkať troch rôznych tematických oblastí výskumu: zdravie („cena za zníženie spotreby antibiotík“, „ocenenie Food-Scanner“), životné prostredie („cena za zníženie znečistenia ovzdušia“) a informačné a komunikačné technológie („spoločné využívanie spektra“, „cena za optický prenos“).

Aktualizovaný pracovný program, ktorý bol prijatý, potvrdzuje podrobnosti týkajúce sa výziev na podávanie návrhov pre rok 2015, ktoré boli po prvýkrát ohlásené v decembri minulého roku, a špecifikuje termíny na predkladanie návrhov. Všetky možnosti financovania v rámci programu Horizont 2020 sú k dispozícii na Portáli pre účastníkov.

Odozva na prvé výzvy programu Horizont 2020

Odozva na prvé výzvy programu Horizont 2020 oznámené v decembri je obrovská, do konca júna bolo predložených vyše 17 000 žiadostí a súhrnne sa v nich žiada 9-krát vyššia suma, než má program k dispozícii. Predstavuje to výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim 7. rámcovým programom (FP7) a zároveň aj vyššiu konkurenciu.

Výrazne sa zvýšil počet žiadostí zo strany priemyselných odvetví – žiadosti od podnikov v pilieroch programu Horizont „Vedúce postavenie priemyslu“ a „Spoločenské výzvy“ predstavujú 44 percent celkového počtu žiadostí, v porovnaní s 30 percentami v porovnateľných oblastiach v prípade 7. rámcového programu. Mimoriadne silné je zastúpenie malých a stredných podnikov: zaslali viac než 5 500 žiadostí do výzvy programu Horizont na podporu vedúceho postavenia v rámci podporných a priemyselných technológií a takmer 2 700 žiadostí o financovanie z nového nástroja pre MSP, v ktorom sú k dispozícii 3 miliardy EUR.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Európske investície do inovácií musia smerovať aj na Slovensko

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať aj podporou strategických …

Consent choices