Až 44 % Slovákov sa bojí chudoby! Ako je to v ostatných štátoch Únie?

Peniaze nie sú všetko, avšak ak nedokážeme pokryť svoje základné životné potreby, stávajú sa pre nás často alfou a omegou. Na Slovensku je stále bez práce približne každý ôsmy ekonomicky aktívny človek. Ani tí, čo prácu majú, však nemajú vždy na ružiach ustlané. Priemerná mzda na Slovensku dosahuje len približne 30 % európskeho priemeru. Aj tak si na ňu ale nesiahnu až dve tretiny zamestnaných Slovákov. Preto nečudo, že mnohé slovenské rodiny pociťujú finančné ťažkosti a obávajú sa budúcnosti.

Podiel obyvateľov, ktorí pociťujú riziko skĺznutia do chudoby

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer, ktorý sa uskutočnil v júni 2014, sa až viac ako dve pätiny Slovákov obávajú skĺznutia za hranicu chudoby. S tvrdením, že pociťujú riziko spadnutia do chudoby, sa totiž stotožnilo až 44 % dopytovaných Slovákov. Väčšie obavy majú obyvatelia už len pätice európskych ekonomík.

Najvyšší podiel obyvateľov pociťujúcich riziko skĺznutia do chudoby, až 56 %, nájdeme v Grécku. V tejto krajine je bez práce každý štvrtý ekonomicky aktívny človek a grécky pracovný trh sa ešte stále nedostal na cestu stabilizácie. V žiadnej inej krajine neprekročil podiel obyvateľov obávajúcich sa chudoby hranicu 50 %.

Viac ako Slováci cítia riziko prepadu za hranicu chudoby popri Grékoch ešte Litovčania, Lotyši, Chorváti a Maďari, teda obyvatelia tzv. nových členských krajín EÚ s pomerne nízkou životnou úrovňou.

Viac..  Vladimír Bilčík: V Európskom parlamente všetci dobre vedia, čo sa deje na Slovensku. VIDEOBLOG

V Európskej únii ako takej sa skĺznutia do chudoby obáva tretina oslovených obyvateľov. Na rovnakej úrovni, t. j. 32 %, pociťujú toto riziko aj naši susedia z Poľska. Naopak, Česi sa chudoby výraznejšie neobávajú a nachádzajú sa až v dolnej pätine nášho rebríčka. Súhlas s tvrdením, že pociťujú riziko skĺznutia do chudoby, totiž vyjadrilo len 19 % Čechov.

Najmenšie obavy z chudoby majú obyvatelia škandinávskych ekonomík a Malty. Súvisí to predovšetkým s pomerne vysokou životnou úrovňou v týchto krajinách a nízkym podielom ľudí bez práce. Na samom konci rebríčka sa ocitlo Fínsko, kde riziko skĺznutia za hranicu chudoby pociťuje len 9 % obyvateľov.

O ram

Odporúčame pozrieť

humanitarna pomoc

Eurobarometer: Podpora humanitárnej činnosti EÚ je silná a stabilná

Výsledky nového prieskumu Eurobarometra ukazujú jasnú podporu humanitárnych aktivít EÚ v 27 členských štátoch. Podľa 91 …

Consent choices