Výskum EÚ: včasné varovanie pred povodňami!

zaplavy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Včasné varovanie pred povodňami a monitorovanie povodňovej pohotovosti v reálnom čase môže zachrániť životy a zabrániť škodám na majetku, infraštruktúre a životnom prostredí. Imprints, WeSenseIt a UrbanFloodsú len tri príklady projektov financovaných EÚ, vďaka ktorým vznikli jedinečné systémy predpovede a varovania upozorňujúce obyvateľov na hroziace záplavy.

Riadenie povodní a prevencia sú stredobodom projektu Imprints, v rámci ktorého vznikla platforma včasného varovania zameraná na skrátenie doby reakcie na prívalové povodne na približne dve hodiny, prípadne aj menej, čo by ľuďom mohlo poskytnúť viac času, aby sa dostali do bezpečia. Platforma je postavená na lepších predpovediach zrážok vďaka využívaniu meteorologických modelov a sietí poveternostných radarov.

Softvér je schopný predpovedať prietok povrchových vôd a poskytnúť systém včasného varovania v prípade prívalových povodní, odhadnúť množstvo odpadu, ktoré so sebou záplavy môžu niesť, a akékoľvek potenciálne škody na miestnej infraštruktúre.

Inovácie tohto projektu využívajú vodohospodárske a hydrometeorologické služby v Španielsku, vo Švajčiarsku a Francúzsku na zdokonalenie svojich vlastných systémov predpovedí v reálnom čase. Okrem toho sa ukazovatele prívalových povodní, vyvinuté v rámci tohto projektu, v súčasnosti používajú v operačnom európskom systéme varovania pred povodňami European Flood Awareness System.

Na druhej strane projekt WeSenseIt, ktorý sa má dokončiť v septembri 2016, považuje schopnosť ľudského pozorovania za kľúčový prvok systému včasného varovania. Ľudia tak prispievajú tým, že uskutočňujú merania pomocou nových aplikácií, ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú v rámci projektu, a zasielajú informácie a obrázky prostredníctvom mobilných telefónov. Nové technológie a prístupy sa práve testujú v Taliansku, Holandsku a Spojenom kráľovstve.

„Vytvorili sme mobilné aplikácie, aby povodňové hliadky v Spojenom kráľovstve mohli chodiť pozdĺž brehov riek a posielať označené fotografie, ak sa domnievajú, že ide o znepokojujúci stav“, hovorí koordinátor projektu Fabio Ciravegna z Univerzity v Sheffielde. V Taliansku sa na konci marca 2014 uskutočnilo hodnotenie simulácie záplavy v meste Vicenza, do ktorej sa zapojilo približne 500 dobrovoľníkov.

Viac..  Vladimír Bilčík: Na Slovensku zomiera veľa ľudí kvôli nižšej kvalite ovzdušia

Priehrady a riečne hrádze sú počas záplavy v nebezpečenstve. V projekte UrbanFlood boli vyvinuté snímače a súvisiace technológie na monitorovanie povodňových hrádzí a zabezpečenie včasného varovania, pokiaľ hrozí ich zlyhanie. Podzemné snímače monitorujú stav hrádzí a akékoľvek zmeny vodnej hladiny a iných faktorov, napr. teploty, vlhkosti a pohybov zemskej kôry. Tieto informácie následne posudzuje modelovací softvér projektu, ktorý môže spustiť upozornenie, ak sa vyskytne problém. Softvér vypočítava, ako rýchlo bude lokalita zaplavená, ak sa pretrhne priehrada a dokonca navrhuje najlepšie spôsoby, ako občanov presunúť do bezpečnejších oblastí.

Európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geogheganová-Quinnová v tejto súvislosti uviedla:„EÚ naďalej investuje do výskumu a inovácií v oblasti riadenia povodní a prevencie. Naším cieľom je pomáhať vládam, aby prijali primerané a koordinované opatrenia na zníženie rizika a ochranu svojich občanov“.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie takisto prispieva k výskumu v oblasti záplav vyvíjaním európskych a celosvetových systémov na predpovedanie a monitorovanie povodní, akými sú napríkladEFAS, GloFAS a GFDS.

O ram

Odporúčame pozrieť

M. Wlachovský: Treba vysvetľovať verejnosti, že členstvo v EÚ a NATO nemá pre Slovensko alternatívu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 13. septembra 2023 na konferencii …

Consent choices