Značký archívu: povodne

Martin Hojsík: Ako je Slovensko pripravené na záplavy?

hojsik

Slovensko v posledných hodinách zasiahli mimoriadne vysoké úhrny zrážok sprevádzané rozvodnenými riekami. Podľa meteorologických dát na strednom a východnom Slovensku opäť hrozí povodňová situácia. Priemerné ročné náklady na povodňové škody na Slovensku dosahujú výšku 70 miliónov eur. Klimatická kríza so sebou prináša nárast extrémov počasia, silnejšie a intenzívnejšie búrky, prívalové …

Viac ... »

Slovensko čelí formálnemu oznámeniu EK za nedodržiavanie smernice súvisiacej s povodňovými rizikami

povodne

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) berie na vedomie rozhodnutie Európskej komisie zaslať formálne oznámenie – tzv. infringement za nedokončenú revíziu plánov manažmentu povodňových rizík podľa požiadaviek smernice o povodniach v stanovenej lehote. Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj poukazuje na fakt, že zaslanie formálneho oznámenia nesúvisí s výkonom činnosti ministerstva pod jeho vedením, …

Viac ... »

Michal Wiezik: Za povodňami, ktoré sužovali Slovensko posledné dni, nie sú iba klimatické zmeny. VIDEO

wiezik

Za povodňami, ktoré tento týždeň sužovali Slovensko mnohí vidia vplyv klimatickej zmeny. Áno, klimatická zmena bude spôsobovať nárast extrémov počasia, akými sú aj výdatné niekoľkodňové zrážky. A tie sú podmienkou pre záplavy. Áno, aj. Dovolím si tvrdiť, že za záplavami je klimatická zmena len čiastočne, pretože do veľkej miery rozhoduje …

Viac ... »

Plánovanie a vykonávanie protipovodňových opatrení by sa malo zlepšiť, upozorňujú audítori

povoden

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov smernica EÚ z roku 2007 viedla k pokroku pri vyhodnocovaní rizík povodní, ale plánovanie a vykonávanie protipovodňových opatrení by sa teraz malo zlepšiť. Audítori upozorňujú, že stále ostávajú veľké výzvy týkajúce sa oveľa lepšieho začlenenia zmeny klímy, poistenia proti povodniam a priestorového plánovania do …

Viac ... »

Európsky dvor audítorov preskúma manažment povodňových rizík v EÚ

povoden

Európsky dvor audítorov začína preskúmavať, či predchádzanie povodniam v EÚ, ochrana pred nimi a pripravenosť na ne vychádzajú zo spoľahlivej analýzy a aká je pravdepodobnosť, že budú účinné. Audítorská práca začala tento mesiac a uverejnenie správy je naplánované na koniec roka 2018. V smernici EÚ o povodniach z roku 2007 …

Viac ... »

Výskum EÚ: včasné varovanie pred povodňami!

Včasné varovanie pred povodňami a monitorovanie povodňovej pohotovosti v reálnom čase môže zachrániť životy a zabrániť škodám na majetku, infraštruktúre a životnom prostredí. Imprints, WeSenseIt a UrbanFloodsú len tri príklady projektov financovaných EÚ, vďaka ktorým vznikli jedinečné systémy predpovede a varovania upozorňujúce obyvateľov na hroziace záplavy. Riadenie povodní a prevencia sú stredobodom projektu Imprints, v rámci ktorého …

Viac ... »
Consent choices