Eurobarometer: Mladí v EÚ drogujú viac, a vedia o tom menej!

drogy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Mladí Európania sú menej informovaní o účinkoch a rizikách drog ako pred pár rokmi. Ukázal to nový prieskum Eurobarometra „Mladí ľudia a drogy“, do ktorého bolo zapojených viac než 13 000 obyvateľov EÚ vo veku 15-24 rokov.

Počet mladých ľudí, ktorí užili „legálne opojenia“ sa zvýšil z 5% (2011) na 8%. Viac ako jedna štvrtina však uviedla, že v uplynulom roku nebola vôbec informovaná o účinkoch a rizikách týchto tzv. legálnych opojení – teda legálnych látok, ktoré napodobňujú účinky nelegálnych drog.

V posledných rokoch sa používanie „legálnych opojení“ stáva stále viac populárnym. Európska komisia preto pracuje na posilnení schopnosti EÚ chrániť mladých ľudí tým, že zníži dostupnosť týchto škodlivých látok. Využíva na to prostriedky z piatich finančných programov EÚ, ktoré slúžia na podporu projektov zameraných na detekciu a identifikáciu nových psychoaktívnych látok a rizík s tým spojených.

Ďalšie aktivity zahŕňajú školenie zamestnancov pracujúcich na miestach, kde môže dôjsť k užívaniu drog (bary, nočné kluby), aby boli  schopní identifikovať akútne zdravotné problémy súvisiace s týmito látkami a pomôcť postihnutým. Rad projektov sa zaoberá aj šírením vedomostí a poradenstvom, najmä prostredníctvom webových stránok, telefónnych liniek a posielaním dobrovoľníkov na veľké festivaly.

Viac..  Miriam Lexmann: Ľudia pracujúci z domu musia mať právo „odpojiť“ sa

V júni tohto roku Európska komisia navrhla, aby sa zakázali štyri nové psychoaktívne látky, ktoré napodobňujú účinky nelegálnych drog, ako je heroín alebo LSD. Už v roku 2013 Komisia navrhla zaviesť rýchlejší mechanizmus, ktorý má zabezpečiť stiahnutie škodlivých psychoaktívnych látok z trhu.

Užívanie drog a problémy súvisiace s drogami sú pre občanov EÚ pretrvávajúcim problémom. Podľa štúdií Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), experimentovanie s drogami často začína v školských rokoch a odhaduje sa, že jedno zo štyroch 15-16 ročných detí užilo nelegálnu drogu.

O tib

Odporúčame pozrieť

zvierata, kura, nosnice

Eurobarometer ukazuje, aké dôležité sú dobré životné podmienky zvierat pre Európanov

Komisia už viac ako 40 rokov pracuje na zlepšovaní životných podmienok zvierat: postupne zlepšuje život …

Consent choices