Členské štáty nechcú geneticky modifikované plodiny. Rada EÚ a Parlament upravujú právne predpisy

kukurica
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Členské štáty chcú mať možnosť obmedziť pestovanie geneticky modifikovaných plodín na svojich územiach. Európska komisia preto podala návrh na zmenu súčasnej právnej úpravy. Rada EÚ už vydala svoje stanovisko, o ktorom 3.septembra rokovali poslanci z výboru pre životné prostredie.

V roku 2011 prešiel návrh s niekoľkými pripomienkami prvým čítaním v Európskom parlamente. 12. júna 2014 sa Rade EÚ podarilo uzavrieť politickú dohodu. Obaja zákonodarcovia môžu pokračovať v druhom čítaní a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody na spoločnom texte. Konečné znenie by malo byť prijaté budúci rok.

Geneticky modifikované plodiny je dovolené pestovať na úrovni EÚ po prísnom zhodnotení rizík. Hodnotenia vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Členské štáty ich potom na svojich územiach môžu zakázať len v prípade, ak dokážu, že takéto plodiny môžu škodiť človeku alebo životnému prostrediu (tzv. ochranná klauzula).

V súčasnosti sa v EÚ pestuje iba jedna takáto plodina a tou je kukurica MON 810. Tú vytvorila firma Monsanto. Spomínaná kukurica je odolná voči hmyzu. V súvislosti s touto plodinou využili viaceré krajiny spomínanú ochrannú klauzulu. MON 810 sa nesmie pestovať v Bulharsku, Grécku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

Ako je na tom Slovensko?

Geneticky modifikovaná kukurica MON 810 sa na Slovensku prvýkrát oficiálne pestovala v roku 2006. Pokusné pestovanie tejto kukurice bolo vo veľkosti približne 30 hektárov. Plodiny sa u nás pestujú na pokusné a komerčné účely. Pestovanie kukurice MON 810 v roku 2012 prebiehalo najmä v Trnavskom a Košickom kraji. Celková výmera bola 189 hektárov. Lokality, ktoré sú známe pestovaním modifikovaných plodín sú okolie obce Choňkovce, ale aj skúšobné pole asi kilometer za Borovcami neďaleko Piešťan. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uviedlo, že v roku 2014 neeviduje nové žiadosti o pestovanie GM plodín.

O vik

Odporúčame pozrieť

I. Šimko na Rade EÚ: pri hlasovaní o azylovej reformy sa Slovensko zdržalo

Výzvy spájané s migráciou do EÚ boli hlavnou aktuálnou témou Zasadnutia Rady EÚ pre spravodlivosť …

Consent choices