Toto sú budúci komisári! Pozrite si mená Junckerových ľudí

juncker
Jean Claude Juncker. PHOTO: Flickr.

Zloženie Junkerovej Komisie nadobúda konkrétnu podobu. Zvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker dnes talianskemu premiérovi Matteovi Renzimu ako predsedovi Rady Európskej únie zaslal zoznam designovaných komisárov.

Tomu predchádzali viaceré rozhovory, ktoré v posledných dňoch uskutočnil zvolený predseda Komisie Juncker so všetkými kandidátmi na komisárov, a 30. augusta návrh na vymenovanie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rada Európskej únie musí teraz tento zoznam odsúhlasiť v súlade s článkom 17 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). Tento zoznam sa potom uverejní v Úradnom vestníku EÚ (t. j. v zbierke právnych predpisov EÚ). Zvolený predseda Komisie Juncker má potom v úmysle oznámiť rozdelenie portfólií a spôsob, akým zamýšľa organizovať prácu budúcej Európskej komisie. Neočakáva sa, že by sa tak stalo skôr ako v polovici budúceho týždňa.

V ďalšom kroku musí celé kolégium komisárov vrátane predsedu a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedu Európskej komisie schváliť Európsky parlament. Tomuto predchádza vypočutie designovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch v súlade s pravidlom 118 rokovacieho poriadku Parlamentu. Keď Európsky parlament vyjadrí svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje Európsku komisiu v súlade s článkom 17 ods. 7 ZEÚ.

Navrhovaný zoznam designovaných komisárov budúcej Komisie v abecednom poradí:

Vytenis ANDRIUKAITIS (Litva)

Andrus ANSIP (Estónsko)

Miguel ARIAS CAÑETE (Španielsko)

Dimitris AVRAMOPOULOS (Grécko)

Elżbieta BIEŃKOWSKA (Poľsko)

Alenka BRATUŠEKOVÁ (Slovinsko)

Corina CREŢUOVÁ (Rumunsko)

Viac..  Ivan Štefanec: Ekologické ciele pri opätovnom používaní obalov sú reálne dosiahnuteľné

Valdis DOMBROVSKIS (Lotyšsko)

Kristalina GEORGIEVA (Bulharsko)

Johannes HAHN (Rakúsko)

Jonathan HILL (Spojené kráľovstvo)

Phil HOGAN (Írsko)

Vĕra JOUROVÁ (Česká republika)

Jyrki KATAINEN (Fínsko)

Cecilia MALMSTRÖMOVÁ (Švédsko)

Neven MIMICA (Chorvátsko)

Carlos MOEDAS (Portugalsko)

Pierre MOSCOVICI (Francúzsko)

Tibor NAVRACSICS (Maďarsko)

Günther OETTINGER (Nemecko)

Maroš ŠEFČOVIČ (Slovensko)

Christos STYLIANIDES (Cyprus)

Marianne THYSSENOVÁ (Belgicko)

Frans TIMMERMANS (Holandsko)

Karmenu VELLA (Malta)

Margrethe VESTAGEROVÁ (Dánsko)

Európska rada ďalej so súhlasom zvoleného predsedu Komisie Junkera vymenovala Federicu MOGHERINIOVÚ (Taliansko) za vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Po volebnej kampani, ktorá prebiehala v rámci celej EÚ, bol Jean-Claude Juncker 27. júna 2014 navrhnutý Európskou radou ako kandidát na predsedu Európskej komisie. Na základe politických usmernení, ktoré predstavil v Európskom parlamente, bol Jean-Claude Juncker na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 15. júla 2014 zvolený veľkou väčšinou 422 hlasov za budúceho predsedu Európskej komisie.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices