juncker
Jean Claude Juncker pri predstavovaní nových komisárov. PHOTO:© European Union, 2014

Juncker predstavil nových komisárov! Toto čaká Šefčoviča

juncker
Jean Claude Juncker pri predstavovaní nových komisárov. PHOTO:© European Union, 2014

Zvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker dnes predstavil rozdelenie portfólií pre jednotlivých dezignovaných komisárov. Slovenský komisár podľa tohto rozdelenia získa významné portfólio dopravy, mobility a politiky pre vesmír.

Maroš Šefčovič, súčasný podpredseda Európskej komisie so zodpovednosťou za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu v tejto súvislosti uviedol: „Portfólio dopravy, mobility a politiky pre vesmír je silným ekonomickým portfóliom, o aké som sa od začiatku uchádzal. Práve v tomto kontexte som rád, že mi predseda Európske komisie dáva možnosť prejsť od všeobecnej agendy zameranej skôr na vnútorný chod Komisie a komunikáciu s ostatnými inštitúciami k oblasti, ktorá je konkrétna a má značný prínos pre európskych občanov .”

Európsky „rezort dopravy“ má spolu s poľnohospodárstvom, regionálnou politikou, vedou a výskumom jeden z najvyšších rozpočtov v rámci európskeho rozpočtu. Objem rozpočtu na túto prioritnú oblasť európskej spolupráce predstavuje takmer 40 miliárd eur. Nad rámec tejto sumy je viac ako 63 mld. euro poskytovaných členským krajinám (najmä strednej a východnej Európy) pre rozvoj ich dopravnej siete v rámci Kohézneho fondu. Do pôsobnosti komisára pre dopravu, mobilitu a vesmírnu politiku spadá jeden z najvýznamnejších európskych programov – Nástroj pre prepojenia v Európe (Connecting Europe Facility), ako aj vesmírne programy Galileo a Kopernikus.

Nástroj pre prepojenia v Európe má v rokoch 2014-2020 umožniť efektívnejšie prepojenie európskych ciest, železničných tratí, letísk, riečnych a námorných prístavov. Pomôže tiež vylepšiť dopravnú infraštruktúru prostredníctvom deviatich hlavných dopravných koridorov, ktoré budú znamenať revolúciu v dopravnom spojení medzi Východom a Západom.

Samotné Generálne riaditeľstvo pre dopravu, ktoré bude spadať do kompetencie dezignovaného komisára Maroša Šefčoviča má takmer 500 zamestnancov. Do jeho pôsobnosti budú ďalej patriť aj štyri európske agentúry zamerané na leteckú, námornú bezpečnosť, železničné siete a inovácie v oblasti dopravy, ktoré zamestnávajú viac než 1200 ľudí, a ktoré okrem iného napr. udeľujú letecké licencie, vytvárajú jednotné signalizačné štandardy na európskych železniciach, resp. zabezpečujú implementáciu infraštruktúrnych a výskumných projektov v oblasti dopravy s cieľom zavádzania potrebných technologických noviniek a postupného znižovania dopravných nákladov. Súčasťou portfólia sú aj  ďalšie dve schémy verejno-súkromného partnerstva, a to SESAR pre modernizáciu riadenia európskeho vzdušného priestoru a Shift2Rail pre zvyšovanie kapacity železničnej dopravy v EÚ.

Viac..  Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

Dopravná politika

Dopravná politika vytvára podmienky pre lepšiu konkurencieschopnosť priemyslu, podporu mobility/logistiky, ako aj inovácií v sektore dopravy a investícií do infraštruktúry, je základným predpokladom rastu a vytvárania pracovných miest, ktoré sú hnacím motorom znovu naštartovania európskej ekonomiky.

Odvetvie dopravy priamo zamestnáva v EÚ približne 10 miliónov ľudí a predstavuje  4,6  % hrubého domáceho produktu (HDP). Letecká doprava v EÚ zamestnáva 670 000 ľudí a námorná doprava 300 000 ľudí, pričom nepriamo toto odvetvie generuje ďalšie 3 milióny pracovných miest. EÚ disponuje najväčšou lodnou flotilou, pričom európskymi prístavmi ročne prejde viac než 80 000 obchodných lodí.

Kvalita dopravných služieb má nezanedbateľný vplyv aj na kvalitu života. Každá domácnosť v EÚ minie priemerne 13,2 % svojho rozpočtu na dopravné služby. Európska únia je z hľadiska dopravy jednoznačnou svetovou veľmocou. Z celosvetového počtu motorových vozidiel premáva jedna tretina (250 miliónov) v EÚ.

Na Maroša Šefčoviča čakajú viaceré náročné úlohy:

  • Dokončenie európskeho vnútorného trhu v doprave a zabezpečenie bezproblémovej integrácie všetkých druhov dopravy do jediného konkurencieschopného dopravného systému schopného poskytovať lepšie služby pre občanov a podniky za prijateľnú cenu, pri zachovaní kvality a bezpečnosti
  • Dokončenie rokovaní o 4. železničnom balíčku
  • Podpora rozvoja mestskej dopravy, leteckej bezpečnosti  ako aj podpora elektro- mobility, zavádzanie novej generácie technológií najmä pre integrované riadiace systémy dopravy
  • Lepšia ochrana práv cestujúcich vo všetkých sektoroch dopravy
  • Presadzovanie záujmov EÚ v medzinárodnej ekonomickej dimenzii európskeho dopravného sektora, obhajovanie politických a priemyselných záujmov EÚ vo svete, v rámci medzinárodných organizácií a so strategickými partnermi (uzatváranie bilaterálnych dohôd s USA, Indiou, Singapurom, Austráliou, Brazíliou, krajinami ASEANu, spolupráca s OSN atď.)

O red

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices