Rybolovné možnosti v Baltskom mori sa zmenia. Má sa loviť viac sleďov a menej tresiek

sled
PHOTO: Slede. Ilustračné Flickr.

Prvýkrát v rámci reformy spoločnej rybárskej politiky predložila Európska komisia návrh o rybolovných právach pre hlavné obchodné populácie rýb v Baltskom mori do roku 2015. Odkedy sú niektoré z rybích populácií lovené na udržateľnej úrovni, celkový prípustný povolený výlov sa môže zvýšiť o 12% v porovnaní s rokom 2014, teda bude stanovený na približne 629 000 ton.

Komisia na základe vedeckých odporúčaní navrhuje priemerné zvýšenia a zníženia celkového prípustného povoleného výlovu (TAC – total allowable catch) jednotlivých populácií rýb.

Priemerné zvýšenie o 31% je navrhnuté pre štyri populácie sleďa, pričom poklesy sú navrhnuté pre západnú populáciu tresky (-48%), šproty (-17%), dve populácie lososov (-15%) a platesy (-5%). V prípade, že Rada na svojom októbrovom zasadnutí  príjme obmedzenia výlovu tak, ako navrhuje Komisia, sa počet populácií lovených na udržateľnej úrovni (MSY – Maximum Sustainable Yield) v Baltskom mori môže podľa vedcov zdvojnásobiť v troch až šiestich populáciách rýb.

Viac..  Michal Wiezik: Riešením nie je presedlať z jednorazových plastov na jednorazový papier

Návrhy sú založené na vedeckých odporúčaniach Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo a Medzinárodnej rady pre výskum mora. Konzultácie prebehli aj s Poradným zborom Baltského mora.

O tib

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices