EÚ poskytne pomoc vo výške 140 miliónov EUR na boj proti epidémii eboly

ebola
Laboratórium v Západnej Afrike. PHOTO: Flickr.

Európska komisia oznámila, že poskytne finančnú podporu vo výške 140 miliónov EUR krajinám západnej Afriky, ktoré sú v súčasnosti zasiahnuté vírusom eboly. Týmito krajinami sú Guinea, Sierra Leone, Libéria a Nigéria.

Suma 38 miliónov EUR z novej pomoci je osobitne určená na to, aby vládam týchto krajín pomohla lepšie zabezpečiť ich zdravotné služby (napríklad posilnením liečebných stredísk alebo podporou zdravotníckych pracovníkov), a to počas krízy aj vo fáze návratu k normálnemu stavu. Finančná podpora sa bude tiež týkať oblasti potravinovej bezpečnosti, zásobovania vodou a zabezpečenia hygienických podmienok, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva.

„Situácia sa stále zhoršuje, a to aj napriek odvážnemu úsiliu humanitárnych organizácií a napriek včasnej a významnej pomoci poskytnutej medzinárodným spoločenstvom vrátane EÚ. Pomáhame zmeniť situáciu priamo na mieste, ale tamojšie potreby sa vyvíjajú tak rýchlo, že medzinárodné spoločenstvo nestačí na ne reagovať. Aby sme proti tejto hrozbe mohli bojovať, musíme spojiť naše úsilie a zabezpečiť pre našich partnerov primeranú leteckú prepravu a zdravotnícke vybavenie,“ uviedla Kristalina Georgieva, komisárka EÚ pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia.

Celkový balík vo výške 140 miliónov EUR sa rozdelí takto:

  • 38 miliónov EUR na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti, potravinovej bezpečnosti, zásobovania vodou a zabezpečenia hygienických podmienok,
  • 5 miliónov EUR na poskytovanie mobilných laboratórií na zisťovanie vírusu a odbornú prípravu zdravotníckych pracovníkov [ako súčasť nástroja na podporu stability a mieru (IcSP)],
  • 97,5 milióna EUR na operácie v rámci rozpočtovej podpory v Libérii a Sierre Leone s cieľom posilniť schopnosť vlád poskytovať verejné služby – najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti – a makroekonomickú stabilitu.

Skutočnosť, že postihnuté krajiny západnej Afriky zaznamenávajú rýchlo rastúci počet prípadov eboly, odhaľuje okrem iného nedostatočnosť miestnych systémov zdravotnej starostlivosti. Nákazu je možné kontrolovať pomocou primeraných opatrení a zariadení, ale je potrebné aj aktívne zapojenie miestnych a medzinárodných partnerov. Akékoľvek opatrenia smerujúce k izolácii týchto krajín by viedli len k zhoršeniu situácie.

Viac..  Komisia navrhuje parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

Niekoľko tímov európskych odborníkov zúčastňujúcich sa na projekte európskeho mobilného laboratória pre nebezpečné infekčné choroby bolo vyslaných do Guiney a Nigérie (a ďalší príde budúci týždeň do Libérie) s mobilnými laboratóriami, ktoré majú pomôcť pri diagnostikovaní vírusovej hemoragickej horúčky, rýchlom analyzovaní vzoriek a potvrdzovaní prípadov.

Európska komisia od marca 2014 stále aktívnejšie vystupuje v boji proti tejto epidémii, pričom sa zaviazala poskytnúť humanitárnu pomoc vo výške 11,9 milióna EUR (vrátane 8 miliónov EUR z uvedených 38 miliónov EUR na posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti). Do regiónu boli vyslaní odborníci na humanitárnu pomoc, ktorí tu monitorujú situáciu a nadväzujú kontakt s partnerskými organizáciami a miestnymi orgánmi.

Toto je prvé prepuknutie nákazy vírusom eboly zaregistrované v danom regióne. K prenosu vysoko nákazlivej eboly z človeka na človeka dochádza pri priamom kontakte s krvou a telesnými tekutinami.

Európska komisia úzko spolupracuje aj s členskými štátmi v rámci Výboru pre zdravotnú bezpečnosť, aby ich informovala o najnovšom vývoji a zabezpečila synchronizáciu príslušných opatrení. Výbor pre zdravotnú bezpečnosť schválil znenie letáku s informáciami pre cestovateľov, ktorý je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

ebola

Na východe Konga sa snažia zastaviť nové ohnisko eboly

Zdravotnícki predstavitelia v africkom Kongu potvrdili v nedeľu ďalšie prepuknutie eboly na východe krajiny, štvrté …

Consent choices