Talianske predsedníctvo prinieslo priority pre EÚ

EÚ
EÚ. PHOTO: Flickr.

Aktuálne predsedníctvo EÚ sa sústredilo na niekoľko oblastí života v zóne Únie. Ministri hovorili o rozvoji, zmenách a obmedzeniach.

Právo a ústavné záležitosti

Cieľom plánu, ktorý predstavil minister má byť dohoda s Európskym parlamentom o revidovaných pravidlách, spojených s legislatívou ochranných známok. To sa podľa neho týka aj hospodárskeho rastu a vyššej konkurencieschopnosti. Rovnako chce znížiť byrokratickú záťaž, vrátane prekážok pri cezhraničných podnikateľských činnostiach. Minsiter Orlando sa vyjadril aj o právach duševného vlastníctva, vymáhanie ich porušovania má byť prísnejšie. Rovnako boli témami aj prisťahovalectvo, boj proti korupcii a snaha dosahovať vyššiu dôveru občanov v európske inštitúcie, transparentnosť. V spojitosti s právnymi záležitosťami sa viedli diskusie o reformách v rybolovnom odvetví, najmä o reguláciách lovu.

Priemysel, výskum a energetika, životné prostredie a verejné zdravie

Jednotliví ministri prehlásili priority, ktoré by mala Únia prijať. Hlavnými bodmi bolo znižovanie environmentálnej záťaže: menšieho využívania plastových tašiek, prísnejšej kontroly kvality vzduchu a pôdy, a možnostiam inovovať technológie spôsobom, aby mali čo najmenší dopad na životné prostredie.

Turizmus

Dario Franceschini, šéf talianskeho rezortu turizmu, predstavil počas stretnutia predsedníctva program „digitálnej stratégie“ na rozvinutie cestovného ruchu vo všetkých členských štátoch. Ako sám uviedol, elektronickým spôsobom chce predstaviť zvyšku sveta Európu ako kvalitnú obchodnú značku. Podľa neho by to malo úspech aj pre rezort zamestnanosti – v oblasti cestovného ruchu a turistického rozvoja by sa vytvorilo množstvo pracovných miest.

Viac..  EÚ zmrazí Gruzínsku desiatky miliónov eur finančnej pomoci

Zamestnanosť a práva žien

Talianski predstavitelia diskutovali o smernici o materskej dovolenke, posilnení rodovej rovnosti, z čoho vyplynula priorita platovej rovnosti žien s mužmi a ich dosadzovaní do správnych rád spoločností. Rovnako boli predstavené predstavy, ako by EÚ mala riešiť výzvy v oblasti zamestnanosti, v boji proti čiernym prácam a podpore zamestnanosti mladých do 25 rokov.

Predsedníctvo predstavilo aj modely na stimuláciu hospodárskej situácie v celej zóne Únie, rozmachu infraštruktúr, a to najmä vlakovej dopravy, ochrany letísk a cestujúcich. Počas zasadnutia na tému zahraničnej politiky sa diskutovalo o podpore Moldavska, Gruzínska a Ukrajiny, ich pristúpeniu k Asociačnej dohode a na cestu integrácie do Únie.

O mve

Odporúčame pozrieť

Talianske predsedníctvo sľubuje silnú a nápomocnú Európu

Nastupujúceho talianske predsedníctvo sa ocitlo pred mnohými závažnými otázkami. Jednou z hlavných tém je otázka vojny …

Consent choices