Brusel rieši lepšiu integráciu Rómov, v EÚ ich žije 10 – 12 miliónov

integrácia rómov
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Členské štáty sa v nadväznosti na Rámec EÚ pre národné stratégie pre integráciu Rómov rozhodli zaviesť do praxe konkrétne opatrenia, ktoré majú pomôcť k začleneniu sociálne vylúčených Rómov. Štáty každoročne predkladajú Európskej komisii správu o prijatých opatreniach na zlepšenie situácie, ktoré Komisia analyzuje, upozorňuje na slabiny a odporúča oblasti, na ktoré by sa štáty ešte mali zamerať.

„Európska komisia spolu s členskými krajinami stanovila spoločný rámec, ktorý je založený na 4 základných pilieroch: prístup k vzdelaniu, prístup k zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Toto sú kľúčové predpoklady na to, aby Rómovia mohli uniknúť zo začarovaného kruhu diskriminácie, vylúčenia a chudoby“, uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Cieľom Rámca EÚ pre národné stratégie pre integráciu Rómov je pomôcť nasmerovať vnútroštátne politiky zamerané na rómsku problematiku a zmobilizovať finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na úrovni EÚ. Spolupráca medzi členskými štátmi na európskej úrovni zároveň uľahčuje výmenu skúseností a príkladov z praxe, ktoré sa osvedčili v jednotlivých štátoch Únie.

V Európskej únii žije viac ako 6 miliónov Rómov, v celej Európe sa ich odhaduje 10 až 12 miliónov. Je to najväčšia etnická menšina v Európe. Na Slovensku žije podľa odhadov 402 840 Rómov. Na ich podporu sa vyčleňujú prostriedky aj zo štrukturálnych fondov. V rámci programového obdobia 2007-2013 bola pre tieto účely vyčlenená suma 200 miliónov eur. V období 2014-2020 to bude ešte viac prostriedkov.

Viac..  Blanár: Zvolenie Slovenska do VR UNESCO je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie 

Komisia odporúča Slovensku zaviesť účinné opatrenia na zlepšenie prístupu tejto menšiny k predškolskému a školskému vzdelávaniu, ako aj podniknúť kroky k zlepšeniu zamestnateľnosti príslušníkov. Ocenený bol zámer zaviesť predškolské vzdelávanie detí už od 3 rokov, odstránenie prekážok v prístupe k strednému vzdelaniu a zvýšenie počtu učiteľov, ktorí ovládajú rómsky jazyk.

O vik

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices