Takmer všetci Európania tvrdia, že ochrana životného prostredia je pre nich dôležitá

úsmev
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Tri roky od posledného podobného prieskumu Eurobarometra je jasné, že napriek hospodárskej kríze sa obavy Európanov týkajúce sa životného prostredia nezmenšili. V drvivej zhode 95 % z 28 000 opýtaných občanov uviedlo, že ochrana životného prostredia je pre nich osobne dôležitá a mnohí si myslia, že možno urobiť viac.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik: „Rád vidím takú výraznú a širokú podporu na ochranu životného prostredia, dokonca aj v ťažkých časoch. Ľudí znepokojuje najmä znečistenie ovzdušia a vody, chemické látky a odpad a majú pocit, že pre ochranu životného prostredia musí každý urobiť viac.“

Ochrana životného prostredia má hospodársky význam

Veľká väčšina ľudí súhlasí s názorom, že účinné využívanie prírodných zdrojov (79 %) a ochrana životného prostredia (74 %) môžu podporiť hospodársky rast. Hoci 80 % sa domnieva, že kvalitu ich života ovplyvňuje najmä hospodárstvo, 75 % si myslí, že stav životného prostredia má podobný vplyv a 77 % občanov EÚ je presvedčených, že problémy v oblasti životného prostredia majú priamy vplyv na ich každodenný život.Najviac ich znepokojuje znečistenie, konkrétne najmä znečistenie vzduchu (56 %) a znečistenie vody (50 %), potom vznik odpadu a vyčerpávanie prírodných zdrojov.

Čoraz viac ľudí sa domnieva (59 %), že pri meraní pokroku v ich krajine by sociálne a environmentálne faktory mali byť rovnako dôležité ako hospodárske kritériá. V súvislosti s výdavkami a investíciami verejných orgánov si 59 % myslí, že verejné orgány ich krajiny by mali uprednostňovať environmentálne kritériá pred nákladovými.

Posilňovanie zodpovednosti za životné prostredie

Ešte viac občanov ako v roku 2011 (75 %) uviedlo, že by chceli nakupovať ekologické výrobky, aj keď to bude znamenať, že zaplatia o čosi viac. Veľká väčšina (93 %) si myslí, že veľkí znečisťovatelia by mali napraviť environmentálne škody, ktoré spôsobujú. Zavedenie vyšších pokút pre subjekty, ktoré takéto škody spôsobujú, sa považuje za najúčinnejší spôsob riešenia problémov životného prostredia.

85 % Európanov je presvedčených, že každý zohráva svoju rolu pri ochrane životného prostredia. Väčšina sa snaží, aby ich konanie a správanie malo aj ekologický rozmer. Tri najčastejšie činnosti predstavujú triedenie odpadu na recykláciu (72 %), znižovanie spotreby energie (52 %) a spotreby vody (37 %). Hoci viac občanov si myslí, že vo všeobecnosti sú dobre informovaní o životnom prostredí, 39 % sa domnieva, že im chýbajú informácie o tom, ako na zdravie vplývajú chemické látky použité v produktoch každodennej potreby.

Viac..  Európska komisia upozorňuje na riziko hladomoru v Pásme Gazy

Veľká väčšina ľudí má pocit, že pre ochranu životného prostredia je možné urobiť viac. 77 % si myslí, že veľké firmy a priemysel nerobia dosť, 70 % si myslí to isté o svojej vláde. 65 % občanov je presvedčených, že sami by mohli urobiť viac. V prípade občanov, ktorí chcú chrániť životné prostredie, boli identifikované hlavné priority, a to triedenie odpadu na účely recyklácie (54 %), zníženie spotreby energie v domácnostiach (39 %) a využívanie verejnej dopravy (39 %).

Podpora opatrení EÚ

77 % občanov EÚ súhlasí s tým, že európske právne predpisy v oblasti životného prostredia sú nevyhnutné na ochranu životného prostredia v ich krajine, a šesť z desiatich si myslí, že rozhodnutia v oblasti životného prostredia by sa mali prijímať spoločne v rámci EÚ. 79 % si tiež myslí, že EÚ by mala byť schopná kontrolovať riadne uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia v ich krajine. 84 % chce viac finančných prostriedkov EÚ vyčlenených na podporu ekologických činností. Okrem toho väčšina občanov (56 %) chce, aby sa v prípade ochrany životného prostredia EÚ angažovala ešte viac.

Najnovší prieskum Eurobarometra týkajúci sa životného prostredia sa konal tri roky po poslednej správe o tejto problematike. Bol realizovaný v 28 členských štátoch Európskej únie v období od 26. apríla do 11. mája 2014, aby posúdil vnímanie, postoje a praktiky občanov EÚ týkajúce sa životného prostredia. V mene Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie bolo osobne opýtaných 27 998 respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín v ich materinskom jazyku.

O red

Odporúčame pozrieť

europa

Celoeurópske výsledky Eurobarometra: Európania stále silno podporujú Ukrajinu

Zo stého štandardného prieskumu Eurobarometra vyplýva, že takmer deväť z desiatich respondentov (89 %) súhlasí …

Consent choices