Rada EÚ koná v oblasti rozpočtu v rozpore so svojimi záväzkami

rada eú2
PHOTO: Flickr.

Talianske predsedníctvo včera (16.9.2014) predstavilo v Európskom parlamente stanovisko členských štátov k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2015. Rada presadzuje 145,08 miliárd eur na strane záväzkov a 140,00 miliárd eur na strane platieb, čo predstavuje zníženie rozpočtu na nové projekty o 522 miliónov eur a škrty za už poskytnuté platby v objeme 2,1 miliardy eur v porovnaní s návrhom Komisie.

Najväčší úbytok by sa podľa návrhu Rady mal dotknúť výdavkov v oblasti rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Týmto Rada jednoznačne nezohľadňuje svoj ​​vlastný politický záväzok, ktorým je podporovať hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.

Suma vo výške 23,4 miliárd eur bola presunutá do tohtoročného rozpočtu (2014), keďže tieto platby neboli uskutočnené v roku 2013. Napriek tomu sa predpokladá, že desiatky miliónov eur bude potrebné znova preniesť do ďalšieho roku, keďže sú splatné na konci roka 2014.

Týmto prídu o príjmy univerzity, program Erasmus, ako aj malé a stredné podniky a lokálne inštitúcie, keďže účty za ich implementované projekty a programy v členských krajinách neboli zaplatené. Výbor pre rozpočet Európskej ľudovej strany sa zasadzuje za to, aby EÚ splatila z rozpočtu to, čo je dlžná. Jej poslanci pripomienkujú návrh rozpočtu s cieľom oživiť rast a zamestnanosť prostredníctvom posilňovania vedeckého výskumu, malých a stredných podnikov ako aj spomínaného  programu Erasmus+.

Za Výbor pre rozpočet podporil stanovisko Európskej ľudovej strany aj Ivan Štefanec a na túto tému sa vyjadril nasledovne: „Je nevyhnutné, aby Rada zrušila škrty rozpočtu a rozpočet znovu obnovila. Na to môžu byť použité všetky nástroje flexibility Viacročného finančného rámca v roku 2015, čím sa čo najefektívnejšie vyrieši daná situácia a platby sa tak navýšia o 4 miliardy eur. Vo vnútornej politike by sa mala Európska únia viac zamerať na podporu vzdelania, výskumu a inovácií, ako aj na špeciálne programy zamerané na školy. V zahraničnej politike by sme mali naďalej podporovať susedskú politiku a prispievať humanitárnou pomocou, pričom musíme brať do úvahy dosah krízy na Ukrajine.“

Parlament oznámi svoje stanovisko k návrhu Rady do 28. októbra, kedy začne plynúť 21-dňové zmierovacie obdobie, počas ktorého bude Parlament a Rada rokovať o konečnej podobe rozpočtu s cieľom formálne schváliť jeho finálnu podobu do konca tohto roka.

Viac..  Ivan Štefanec: Výrobu áut zbytočne nepredražujme

O red

Odporúčame pozrieť

emisie, automobily

Líder Európskej ľudovej strany chce zrušiť zákaz spaľovacích motorov v EÚ

Manfred Weber, predseda skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP), chce zrušiť zákaz …

Consent choices