Chcete peniaze na podnikanie z Bruselu? Nový program podpory má k dispozícii 3 miliardy EUR

euro
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zverejnila zoznam 155 malých a stredných podnikov (MSP), ktoré budú ako prvé profitovať z jej nového nástroja pre MSP s rozpočtom 3 miliárd EUR. Každý zo 155 MSP z 21 krajín dostane 50 000 EUR určených na financovanie štúdií uskutočniteľnosti svojich projektov. Navyše budú môcť využiť možnosť maximálne trojdňových školení o podnikaní. Následne sa so svojimi projektmi môžu uchádzať o ďalšiu finančnú pomoc Komisie, ktorá môže dosiahnuť až 2,5 milióna EUR.

Máire Geogheganová-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inováciu a vedu, uviedla: „Inovatívne MSP prispejú k oživeniu európskeho hospodárstva vytváraním stabilných pracovných miest a vynikajúcich výrobkov a služieb. Tento nový nástroj je zameraný na projekty, ktoré sú skutočne inovatívne, ponúkajú konkrétne obchodné príležitosti a obsahujú jasný koncept, ako sa presadiť na trhu.“

Nástroj pre MSP bol odštartovaný v rámci programu Horizont 2020, nového programu na financovanie výskumu s rozpočtom vo výške 80 miliárd EUR. Nástroj má pomôcť inovatívnym malým podnikom preniesť nápad z laboratória na trh. O financovanie z tohto nástroja môžu požiadať MSP z členských štátov EÚ alebo krajín pridružených k programu Horizont 2020.

Prvé kolo výberu bolo mimoriadne úspešné – prihlásilo sa 2 662 návrhov z krajín, ktoré sa do zúčastňujú programu Horizont 2020. Hodnotenie nezávislými expertmi ukázalo, že 317 návrhov splnilo požiadavky hodnotenia. Financovanie sa poskytne 155 z nich (49 %).

Vybrané MSP majú dobré predpoklady na to, aby uspeli v druhej etape programu, v ktorej žiadatelia môžu získať 0,5 až 2,5 mil. EUR na financovanie inovačných činností, akými sú napríklad demonštračné projekty, testovanie, pilotné projekty, rozširovanie a miniaturizácia. Príjemcovia budú tiež ďalej rozvíjať svoje podnikateľské plány.

V roku 2014 by sa malo financovať celkovo približne 645 projektov. V roku 2015 sa ich počet zvýši na 670. Výzva na predloženie návrhov neustále prebieha – najbližšie uzávierky na hodnotenie projektov sú 24. septembra a 17. decembra 2014 pre fázu 1 a 9. októbra a 17. decembra 2014 pre fázu 2.

Viac..  Finančná dohoda s EK pridáva Slovensku ďalšie milióny k Plánu obnovy a odolnosti SR

Program Horizont 2020

Program Horizont 2020, ktorý disponuje rozpočtom takmer 80 mld. EUR na sedem rokov, je najväčším programom EÚ v oblasti výskumu a inovácie. Pre MSP sa v jeho rámci vyhradili finančné prostriedky v rekordnej výške. Najmenej 20 percent (alebo takmer 9 mld. EUR) z pilierov „Vedúce postavenie v priemyselných technológiách“ a „Spoločenské výzvy“ programu Horizont 2020 by sa malo investovať do MSP priamo vo forme grantov, a to aj prostredníctvom nástroja pre MSP.

Prostredníctvom nástroja pre MSP chce Európska únia financovať najinovatívnejšie malé podniky s vysokým potenciálom rastu. Nástroj s rozpočtom 3 miliardy EUR na sedem rokov ponúka rýchle a jednoduché granty pre štúdie uskutočniteľnosti inovácií v podnikoch (1. fáza) a demonštračné projekty (2. fáza). Koncepty, ktoré sú zrelé na financovanie, môžu okrem iného ťažiť z poradenstva o rozvoji podnikania a iných podporných služieb (3. fáza). Proces podávania žiadostí je jednoduchý, avšak iba tie najlepšie projekty môžu počítať s financovaním. Oprávnené témy sú stanovené v pracovnom programe Horizont 2020 „Inovácia v MSP“.

Okrem toho Európska komisia a skupina Európskej investičnej banky spojili svoje sily, aby povzbudili banky a iných finančných sprostredkovateľov požičiavať alebo poskytovať kapitál inovatívnym podnikom prostredníctvom produktov „Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov“. Iné podniky môžu získať prístup k financovaniu v rámci programu COSME.

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Podpora rodinného podnikania začína podporou mikropodnikov

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) vyzdvihol dôležitú úlohu …

Consent choices