Ako nechať podniky platiť za emisie CO2 bez toho, aby sa znížila ich konkurencieschopnosť?

Bas Eickhout
Bas Eickhout, holandský poslanec zo skupiny Zelených / Európskej slobodnej aliancie. PHOTO: Flickr.

Holandský poslanec Bas Eickhout zo skupiny Zelených / Európskej slobodnej aliancie je presvedčený, že emisné kvóty dostáva zdarma príliš veľa priemyselných odvetví, vrátane tých, ktoré by si pokojne mohli dovoliť za ne zaplatiť. Výbor pre životné prostredie v stredu hlasoval o jeho návrhu na zastavenie rozhodnutia Komisie, ktorého cieľom je chrániť niektoré odvetvia pre rizikom tzv. „úniku uhlíka“, čiže situácie, keď firmy premiesťujú svoju výrobu do oblastí s menej prísnymi ekologickými normami.

Niektoré priemyselné odvetvia v EÚ dostávajú podstatnú časť svojich kvót na emisie CO2 (povolenie na znečisťovanie) zdarma, pretože sa predpokladá, že ak by za ne museli platiť, vzniklo by riziko, že sa niektoré podniky jednoducho presťahujú inam. Európska komisia pripravila zoznam odvetví, ktoré by mohli v prípade, že cena jednej kvóty bude 30 eur, odolať pokušeniu delokalizovať svoju výrobu. Dnes je ale trhová cena jednej kvóty 5 eur, a ozývajú sa hlasy, že mnohé z odvetví, ktoré sú momentálne na tomto zozname, by si túto, alebo dokonca i vyššiu cenu mohli dovoliť bez toho, aby zrušili pracovné miesta v Únii. Na podrobnosti sme sa spýtali poslanca Basa Eickhouta.

V čom sa vám návrh Komisie nepozdáva?

Problém je v tom, že odvetvia, ktoré vôbec nie sú vystavené riziku úniku uhlíka, dostávajú teraz emisné kvóty zdarma.

Komisia identifikovala odvetvia spôsobilé na prideľovanie kvót zdarma pomocou metodiky, ktorá počíta s cenou 30 € za jednu kvótu. No táto cena je príliš vysoká a na zoznam sa tak dostali i odvetvia, ktoré by tam vôbec nemali patriť.

Bolo vypracované aj tzv. posúdenie vplyvu, ktoré nebolo zverejnené, no v ktorom Komisia počíta s cenou 16,5 eur za kvótu. V tomto prípade by kvóty muselo nakupovať viac odvetví, čím by členské krajiny získali okolo 5 miliárd eur a odvetvia náročné na CO2 by tak boli nútené inovovať.

Viac..  ESĽP: Klimatickí aktivisti zažalovali vlády v prípade klimatickej zmeny

Ak z tohto zoznamu odstránime niektoré energeticky náročné odvetvia, neriskujeme tým, že niektoré spoločnosti potom premiestnia svoju výrobu do iných krajín?

Nemyslím si to. Štúdia, ktorá bola nedávno vypracovaná pre Európsku komisiu, dokonca spochybňuje samotnú existenciu „úniku uhlíka“.

Okrem toho, spomenuté posúdenie vplyvu došlo k záveru, že niektoré odvetvia môžeme z tohto zoznamu odstrániť bez akéhokoľvek rizika. Zoznam by mal obsahovať len odvetvia, ktoré čelia nekalej konkurencii, no v súčasnosti je na ňom 96 % všetkých priemyselných odvetví, ktoré sa zúčastňujú na systéme obchodovania s emisiami (ETS).

Podarí sa nám udržať pracovné miesta v Únii, ak budeme od firiem vyžadovať poplatky za emisie CO2?

Po prvé, vďaka príjmom z týchto poplatkov budeme môcť znížiť daňovo-odvodové zaťaženie firiem, čím sa pre ne zatraktívni prijímanie nových zamestnancov. A po druhé, spoločnosti budú nútené inovovať, aby znížili množstvo emisií, čo povedie k vytváraniu tzv. „zelených“ pracovných miest.

O ram

Odporúčame pozrieť

emisie

EÚ smeruje k schváleniu emisnej normy Euro 7, vzali do úvahy aj pripomienky Slovenska

Únia zobrala do úvahy pripomienky Slovenska a siedmich ďalších štátov. Limity pre osobné aj nákladné …

Consent choices