Značký archívu: emisie

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú zodpovedné za viac než polovicu súčasného otepľovania.  V rámci globálneho záväzku o metáne, ktorý iniciovali EÚ a USA, teraz viac než 150 krajín napĺňa spoločný cieľ znížiť do roku 2030 celosvetové antropogénne emisie metánu aspoň o 30 % v …

Viac ... »

EÚ na COP28 vyzýva na urýchlené znižovanie emisií a prechod na čistú energiu

emisie

Na konferencii OSN o zmene klímy COP28, ktorá sa začne 1. decembra v Dubaji, vyzve Európska únia všetky zmluvné strany, aby urýchlene prijali opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov v tomto desaťročí a dodržiavali záväzky, ktoré prijali v rámci Parížskej dohody s cieľom obmedziť zmenu klímy na menej ako dva stupne a …

Viac ... »

Eugen Jurzyca: Vyradenie 10% najstarších automobilov z ciest by bolo efektívnejšie ako plošne sprísňovať emisné normy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami • Zlepšenie kvality ovzdušia v EÚ v súlade s cieľmi Zelenej dohody a REPowerEU • Bezemisné mestské autobusy do roku 2030 • Ťažké vozidlá predstavujú 25 % …

Viac ... »

EK vyzýva na predkladanie návrhov na emisne neutrálne technológie vo výške 4 miliárd eur

EU, komisia

Komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 miliardy EUR na podporu zavádzania inovačných technológií dekarbonizácie. Výzva je financovaná z príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), čo zdôrazňuje význam stanovovania cien uhlíka pre zelenú transformáciu. Komisia zvýšila celkový objem dostupných finančných …

Viac ... »

Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

Komisia víta predbežnú dohodu o novom nariadení EÚ na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky v Európe a v našich globálnych dodávateľských reťazcoch, ktorú aktuálne dosiahli Európsky parlament a Rada. Metán je silný skleníkový plyn, ktorého vplyv na zmenu klímy prekonáva len oxid uhličitý (CO2). Výrazne tiež znečisťuje ovzdušie. Dohoda má …

Viac ... »

Euro 7: Europoslanci podporujú nové pravidlá na zníženie emisií znečisťujúcich látok

emisie, automobily

Európski poslanci sú pripravení začať rokovania s vládami členských štátov o nových pravidlách na zníženie emisií z cestnej dopravy pre osobné automobily, dodávky, autobusy a nákladné vozidlá. Parlament vo štvrtok prijal svoju rokovaciu pozíciu o prepracovanom návrhu pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami (Euro 7) 329 …

Viac ... »

EK víta dohodu o posilnených pravidlách na zníženie emisií skleníkových plynov z fluórovaných plynov a látok

emisie skleníkových plynov

Komisia víta predbežnú dohodu, ktorú aktuálne dosiahli Európsky parlament a Rada, o posilnených pravidlách, ktorými sa majú výrazne znížiť emisie skleníkových plynov z fluórovaných plynov (tzv. F-plyny) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.  Dohodnuté nariadenia vychádzajú z existujúcich právnych predpisov EÚ, vďaka ktorým sa už podarilo výrazne obmedziť používanie týchto plynov …

Viac ... »

EÚ smeruje k schváleniu emisnej normy Euro 7, vzali do úvahy aj pripomienky Slovenska

emisie

Únia zobrala do úvahy pripomienky Slovenska a siedmich ďalších štátov. Limity pre osobné aj nákladné autá nakoniec nie sú také prísne, ako v pôvodnom návrhu spred roka. Slovensko spolu s ďalšími siedmimi krajinami, od predstavenia návrhu normy Euro 7 v novembri 2022 upozorňovalo, že obsahuje nerealistické termíny. Spolu s Českom, Maďarskom, Poľskom, Rumunskom, Bulharskom, …

Viac ... »

Ivan Štefanec: Chceme čistejšie ovzdušie, nie neprimerané zákazy pre občanov

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín prijal tesnou väčšinou správu zameranú na zlepšovanie kvality ovzdušia v Európskej únii. Podľa europoslanca a vedúceho  slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) chceme všetci čistejší vzduch a čo najnižšie emisie v ovzduší, rozdiel je však v prístupe ako to …

Viac ... »

Poľsko podá na Európsky súdny dvor žalobu proti emisným normám EÚ

emisie

Poľsko sa chce obrátiť na Európsky súdny dvor (ECJ) so žalobou proti prísnym emisným normám pre automobily. Žaloba sa dokončuje a podaná by mala byť budúci týždeň, uviedlo v utorok ministerstva pre klímu a životné prostredie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Ministerka pre klímu a životné …

Viac ... »

Miriam Lexmann o Fit for 55: Musíme chrániť aj kunkurencieschopnosť európskych firiem

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Fit for 55: Parlament prijal zákony na splnenie klimatického cieľa do roku 2030 • postupné rušenie bezodplatných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2026 • cestná doprava a budovy súčasťou nového …

Viac ... »

Eugen Jurzyca: Najefektívnejšie znižovanie emisií je založené na trhových mechanizmoch

Fit for 55: Parlament prijal zákony na splnenie klimatického cieľa do roku 2030 • postupné rušenie bezodplatných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2026 • cestná doprava a budovy súčasťou nového systému obchodovania s emisiami (ETS II) od roku 2027 • nový nástroj v oblasti …

Viac ... »

Eugen Jurzyca: Do Bruselu prišiel návrh o predĺžení životnosti odevov

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Viac ... »

Michal Wiezik o emisiách: Konečne sme vo finále s balíkom Fit for 55

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Fit for 55: Parlament prijal zákony na splnenie klimatického cieľa do roku 2030 • postupné rušenie bezodplatných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) od roku 2026 • cestná doprava a budovy súčasťou nového …

Viac ... »

Emisie z ekonomickej činnosti Únie klesajú

emisie

Emisie skleníkových plynov z ekonomickej činnosti rezidentských jednotiek v Európskej únii (EÚ) boli v roku 2021 na úrovni 3,6 miliardy ton ekvivalentov oxidu uhličitého (CO2). V porovnaní s rokom 2008 je to pokles o 22 percent. Na svojej webstránke o tom informuje štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Najväčší podiel v …

Viac ... »

Eugen Jurzyca v pléne: Skutočnými zdrojmi hospodárskeho rastu nie sú lacné peniaze z emisných bánk, ani rast verejných dlhov

jurzyca

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Viac ... »

Emisie oxidu uhličitého z nových áut registrovaných v EÚ v roku 2020 klesli

emisie

Priemerné emisie oxidu uhličitého z nových áut registrovaných v Európskej únii, na Islande, v Nórsku a Spojenom kráľovstve v roku 2020 klesli o 12 % v porovnaní s úrovňami v roku 2019. Referuje o tom web Európskej komisie s odvolaním sa na údaje Európskej environmentálnej agentúry. Spomenutý medziročný pokles bol …

Viac ... »

Program Fit for 55: Parlament chce ambicióznejší systém obchodovania s emisiami

emisie

Systém obchodovania s emisiami by sa mal podľa poslancov zreformovať a rozšíriť tak, aby stimuloval priemyselné odvetvia k znižovaniu emisií a investíciám do nízkouhlíkových technológií. Európsky parlament prijal svoju pozíciu k revízii systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) 439 hlasmi za, 157 proti a 32 sa hlasovania zdržalo. Voľba …

Viac ... »

Eugen Jurzyca: Klimatickú zmenu musíme riešiť čo najmenšími dopadmi na životnú úroveň ľudí

jurzyca

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Viac ... »

Európska komisia otvorila nové laboratóriá na skúšanie emisií z motorových vozidiel

emisie

Komisia slávnostne otvorila dve nové laboratóriá svojho Spoločného výskumného centra v talianskej Ispre, vďaka ktorým bude mať väčšiu kapacitu vykonávať emisné skúšky automobilov na trhu EÚ. Bude tak môcť určiť, či vozidlá spĺňajú požiadavky príslušných emisných predpisov EÚ, a lepšie dohliadať na trh s vozidlami. Komisia získala právomoc kontrolovať emisie …

Viac ... »
Consent choices