Anna Záborská
Anna Záborská, plenárne zasadnutie EP Strasbourg. ¬© European Union 2014 EP

Anna Záborská: Spôsob na zastavenie krízy vidím v rodinnom podnikaní

Anna Záborská
Anna Záborská, plenárne zasadnutie EP, Strasbourg. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Anna Záborská bola desať rokov členkou Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, rovnako dlho pracovala vo Výbore pre rozvojovú politiku. V rokoch 2009 až 2014 to bol aj Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

V ktorých Výboroch budete pracovať v tomto volebnom období?

– Pre prvé dva budem pracovať aj teraz, avšak pribudol mi nový Výbor ITRE, pre priemysel, vedu a výskum. Podľa mojich vedomostí traja slovenskí europoslanci pracujú vo Výbore pre životné prostredie a tak bude pre Slovensko efektívnejšie, keď pokryjeme čo najväčší počet Výborov.

Pre akú politiku tento Výbor zasadá?

– ITRE zahŕňa aj malé a stredné podnikania a to bol ďalší dôvod prečo som chcela byť jeho členkou. V tejto dobe sme svedkami veľkého úbytku pracovných miest v priemysle a nielen podľa môjho názoru je podpora malých a stredných podnikov dôležitá. Keď nepodporíme osobnú iniciatívu ľudí, ktorí by boli schopní vytvoriť nielen pre seba podnikateľský priestor, ale aj pre najbližšie okolie, tak len podporou veľkopriemyslu rast nedosiahneme. V rokoch 2004 až 2009 práve tento Výbor prerokovával Politiku rozvoja malého a stredného podnikania. Mojím cieľom je dosiahnuť rozšírenie pôsobnosti tejto Politiky na rodinné podnikanie.

Bol by tento zákon priechodný aj v našom Parlamente?

– Aj NR SR menom poslanca Hudackého pripravila návrh zákona o rodinnom podnikaní, ktorý, žiaľ, u nás neprešiel. Veľa rodín zasiahla bieda a ja vidím cestu ako túto politiku presadiť práve prostredníctvom Únie. Sebadôvera a stabilita rodiny je najväčšia hodnota, na ktorej by sme mali stavať!

Kde vidíte problém s nezamestnanosťou mladých ľudí?

– Okrem toho, že podnikateľské prostredie ponúka málo pracovných príležitostí, majú mladí ľudia prehnané a nereálne nároky pre svoj život a keďže ani v rodine nezískali potrebné pracovné návyky a predstavu o sebarealizácii, sú zmätení a dezorientovaní. A kto má byť ich najväčším príkladom, keď nie rodina?

Europoslancov za Slovensko je trinásť. Máme pod kontrolou viac Výborov ako to bolo doteraz?

– Záujem poslancov o jednotlivé Výbory súvisí s ich predvolebnou kampaňou. Snažia sa naplniť svoje programy cez ciele týchto Výborov. Nemáme však poslancov vo Výbore pre poľnohospodárstvo a vo Výbore pre zahraničný obchod.

Viac..  Europoslanec Michal Wiezik: EÚ umožňuje strieľať problematické medvede, dôležité sú systémové kroky

Do EP pribudlo zo Slovenska veľa nováčikov. Aká je vaša komunikácia?

– Tradične boli v minulosti naše vzťahy dobré. Myslím si, že aj s nováčikmi bude spolupráca rovnako prínosná, lebo atmosféra v EP nie je tak polarizovaná ako v národnom parlamente. Tu nemáme menšinu a väčšinu, vládu a opozíciu, takže výsledok našich rokovaní a hlasovaní závisí od osobnej spolupráce a ústretovosti pri riešení akéhokoľvek problému. Sme ako jediní, ktorí sa počas zasadania EP stretávame na pracovnom obede, kde si vymieňame svoje poznatky a vytyčujeme spoločné ciele. Naše vzťahy boli stále ukážkou nadhľadu nad politikou našich domovských strán. Slovenská delegácia v EP sa stále snaží o dosiahnutie čo najväčšieho prospechu pre Slovensko ako celok.

Keď by ste chceli vyhodnotiť predvolebnú kampaň, čo by ste vyzdvihli?

– Mojím zámerom bolo len pripomenúť sa svojim voličom, pretože ja s nimi komunikujem počas celého obdobia mandátu. Precestovala som celé Slovensko a ako úspech hodnotím svoj najväčší podiel preferenčných hlasov v porovnaní s ostatnými straníckymi kolegami. Počet mojich hlasov bol porovnateľný s predchádzajúcimi voľbami.

Stretli ste medzi občanmi veľa skeptikov?

– Nie, skeptikov bolo, podľa mňa, málo. Avšak dôvodom nízkej účasti je neinformovanosť. Európska politika pre slovenského občana ešte stále nie je prvoradá. Akoby sme si neuvedomovali dopad bruselských rozhodnutí v podobe 80 percent legislatívy, ktorá je premietnutá do zákonov Slovenska. Po desiatich rokoch v Únii však nemôžeme očakávať, že s ňou budú naši ľudia tak zžití ako je tomu v krajinách s tridsaťročným členstvom.

Ďakujeme za rozhovor. Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslankyňa Anna Záborská.

O tkl

Odporúčame pozrieť

EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov pôsobiacich v prvovýrobe …

Consent choices