Telekomunikácie: Komisia sa chystá znížiť počet regulovaných trhov v Európe

telefon
PHOTO: Flickr.

Podľa telekomunikačných pravidiel EÚ Komisia prijíma a pravidelne reviduje odporúčanie o relevantných trhoch s tovarom a so službami. Verejná konzultácia o revízii odporúčania prebiehala od 16. októbra 2012 do 8. januára 2013 (pozri IP/12/1105). Komisia takisto zadala externú správu, ktorá bola uverejnená v októbri 2013. Stanovisko orgánu BEREC k odporúčaniu o relevantných trhoch bolo prijaté v júni 2014.

Tieto relevantné trhy by mali naďalej podliehať regulácii do roku 2020.

Európska komisia po dohode s členskými štátmi rozhodla o tom, že dva telekomunikačné trhy už nebudú viac podliehať regulácii v Európe a že dva ďalšie budú nanovo vymedzené, aby zohľadnili trhový a technologický vývoj. Tieto pravidlá sa začnú uplatňovať okamžite.

Ide o tieto dva liberalizované trhy:

a) maloobchodný trh prístupu k pevnej linke a

b) veľkoobchodný trh so službami vytvorenia volania na pevnom mieste.

Komisia takisto nanovo vymedzí dva trhy širokopásmového prístupu, aby obmedzila regulačnú záťaž na prísne minimum potrebné pre konkurenčný širokopásmový prístup a investície.

Komisia viac zameriava svoju pozornosť na odlišné potreby obchodných používateľov, čím chce zabezpečiť, aby konkurenčné pripojenie podnietilo rast vo viacerých oblastiach hospodárstva.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová @NeelieKroesEU uviedla: „Som rada, že môžem oznámiť zníženie byrokracie v oblasti telekomunikácií. Toto zníženie je výsledkom zvýšenej hospodárskej súťaže na telekomunikačných trhoch a posunie nás o krok bližšie ku skutočnému prepojenému kontinentu.“

Prečo boli liberalizované telekomunikačné trhy pevných sietí?

Nastal pokles objemu pevných hovorov, keďže zákazníci prešli na alternatívne riešenia, ako napríklad hlasové služby na prenos hovoreného slova cez internet (VoIP) a mobilné hovory, ale aj k iným poskytovateľom, akými sú napríklad operátori OTT (over-the-top). Aj tí zákazníci, ktorí stále používajú pevnú telefónnu linku, môžu teraz nakupovať pevný prístup z rôznych platforiem, ako sú tradičné telefónne siete, optické alebo káblové siete, ale aj od alternatívnych operátorov ponúkajúcich širokopásmové a hlasové služby cez uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, čím sa zvýšila hospodárska súťaž.

Viac..  Štátom podporované nájomné bývanie čaká na posúdenie Európskou komisiou

Prečo zostávajú niektoré trhy stále regulované?

Pretože niektoré telekomunikačné trhy majú naďalej veľmi vysoké prekážky vstupu a je malá pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti sa na nich rozvinie hospodárska súťaž.

Toto odporúčanie nanovo vymedzuje hranice trhov so širokopásmovým prístupom, ktoré pozostávajú z veľkoobchodných produktov potrebných na poskytovanie maloobchodných širokopásmových služieb (nové trhy 3a, 3b a 4 namiesto trhov 4, 5 a 6 v odporúčaní z roku 2007). Nové pravidlá uznávajú, že „produkty virtuálneho prístupu“ možno považovať za náhradu fyzického uvoľneného prístupu, ak spĺňajú určité vlastnosti.

O ram

Odporúčame pozrieť

Telekomunikačné skupiny v EÚ chcú, aby veľké technologické firmy platili viac

Európske telekomunikačné skupiny požadujú, aby veľké technologické spoločnosti platili viac za používanie sietí. Uviedli to …

Consent choices