Nezákonný rybolov: Ryby z Belize na tanieri v EÚ nájdete, Srí Lanka pohorela

ryby
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V boji proti nezákonným rybolovným činnostiam na celom svete Európska komisia navrhla zakázať dovoz produktov rybolovu zo Srí Lanky, aby sa zabránilo obchodným výhodám vyplývajúcim z nezákonného rybolovu. Komisia tento krok podnikla po štyroch rokoch intenzívneho dialógu s touto krajinou, ktorá nedokázala preukázať, že dostatočne rieši nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov. Na druhej strane Komisia dnes potvrdila, že Belize, Fidži, Panama, Togo a Vanuatu, ktoré dostali výstrahu v rovnakom čase ako Srí Lanka, úspešne prijali opatrenia na boj proti nezákonnému rybolovu. V dôsledku toho Komisia navrhuje, aby sa odstránili obchodné opatrenia uložené v marci tohto roka proti Belize.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Naša politika rezolútnej spolupráce prináša výsledky. Päť krajín dostáva dnes naše uznanie, že sa vážnejšie zaoberá problémom nezákonného rybolovu. Žiaľ, nemôžem povedať to isté o Srí Lanke. Dúfam, že správa, ktorú dnes vysielame, bude varovným signálom pre túto krajinu.“

Srí Lanka musí riešiť nezákonný rybolov

Podľa posúdenia Komisie Srí Lanka dostatočne neriešila nedostatky vo svojom systéme kontroly rybolovu zistené v novembri 2012. Medzi hlavné problémy patria nedostatky vo vykonávaní kontrolných opatrení a neexistencia odrádzajúcich sankcií pre flotilu na šírom mori, ako aj nedodržiavanie medzinárodných a regionálnych rybárskych pravidiel.

V dôsledku toho Komisia navrhuje zákaz dovozu produktov rybolovu ulovených plavidlami Srí Lanky do EÚ. Aby sa nenarušili existujúce obchodné zmluvy, úplné obchodné opatrenia nadobudnú účinnosť až v polovici januára 2015, t. j. tri mesiace po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku EÚ.

Pokrok sa zaznamenal v prípade týchto krajín: Belize, Fidži, Panama, Togo a Vanuatu

Viac..  Eurokomisia vyzvala štáty EÚ, aby poskytli aktuálne údaje o populácii vlkov

Komisia takisto navrhuje odstrániť Belize zo zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín v boji proti nezákonnému rybolovu a ukončiť obchodné opatrenia uložené proti tejto krajine v marci 2014. Belize preukázalo svoju pripravenosť reformovať svoj právny rámec a prijať nový súbor pravidiel pre inšpekcie, kontroly a monitorovanie plavidiel. Rada v tejto súvislosti prijme rozhodnutie.

V podobnom duchu Komisia takisto oznámila, že ukončí kroky proti Belize, Fidži, Paname, Togu a Vanuatu, ktoré všetky dostali formálne varovanie v novembri 2012. Krajiny prijali konkrétne opatrenia na riešenie zistených nedostatkov a preukázali odhodlanie dokončiť štrukturálne reformy s cieľom odstrániť nezákonný rybolov.

Komisia predĺžila spoluprácu s Kóreou, Curacaom a Ghanou do januára 2015. Napriek určitému pokroku dosiahnutému v týchto krajinách, ktoré dostali formálne varovania v novembri 2013, je na vykonanie zmien v týchto krajinách potrebné viac času.

Komisárka Damanakiová v tejto súvislosti uviedla: „Zlepšenia, ktoré Belize od udelenia „červenej karty“ vo svojom systéme kontroly rybolovu dosiahlo, dokazujú, že boj EÚ proti nezákonnému rybolovu funguje. Formálna spolupráca s EÚ pomohla krajine dosiahnuť udržateľný rybolov. To isté platí pre Belize, Fidži, Panamu, Togo a Vanuatu. Pozitívny postoj týchto krajín by mal slúžiť ako vzor pre ostatné krajiny v podobných situáciách.“

O ram

Odporúčame pozrieť

Rybolov a akvakultúra: prechod na čistú energiu v záujme väčšej udržateľnosti

Komisia predložila balík opatrení s cieľom zlepšiť udržateľnosť a odolnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry EÚ. …

Consent choices