šefčovič
Maroš Šefčovič (vpravo) počas prvého vypočúvania v Európskom parlamente. PHOTO © European Union 2014

Šefčovič: Ak prejdem grilovaním, prioritou bude energetická nezávislosť

šefčovič
Maroš Šefčovič (vpravo) počas prvého vypočúvania v Európskom parlamente. PHOTO © European Union 2014

Zvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker včera navrhol, aby Maroš Šefčovič v novej Komisii zastával mimoriadne dôležitú pozíciu podpredsedu pre energetickú úniu. Zvolený predseda Európskej komisie pri svojom rozhodovaní zobral do úvahy výsledky vypočúvaní dezignovaných členov Európskej komisie v Európskom parlamente a silný profesionálny profil Maroša Šefčoviča, ako aj jeho bohaté politické skúsenosti z práce s členskými štátmi i Európskym parlamentom.

Súčasný podpredseda Európskej komisie so zodpovednosťou za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič si ponuku na tento zodpovedný a politicky významný post váži. „Bezpečné a udržateľné dodávky energie sú základným predpokladom na stimuláciu ekonomického rastu a konkurencieschopnosti EÚ, tvorbu nových pracovných miest pre európskych občanov a zabezpečenie prílevu investícií. Ak sa mi podarí úspešne prejsť náročným vypočutím v Európskom parlamente, dôraz v rámci nového portfólia budem klásť na zníženie závislosti EÚ na energetických dodávkach prostredníctvom ďalšieho posilňovania využívania alternatívnych zdrojov energie a tiež na dobudovanie  jednotného európskeho trhu s energiami formou prepojenia národných energetických sietí”.

Európska únia potrebuje odolnú energetickú úniu. Diverzifikácia európskych zdrojov energie a zníženie vysokej energetickej závislosti viacerých členských štátov pomôže zvýšiť energetickú nezávislosť Únie, pričom posilnenie podielu obnoviteľných zdrojov energie a zvýšenie energetickej efektívnosti pomôže vytvárať pracovné miesta a znižovať náklady. Významnou úlohou podpredsedu pre energetickú úniu bude uskutočniť reformu energetickej politiky Únie a reorganizovať ju do podoby novej Európskej energetickej únie.

Viac..  Eurokomisia zaznamenala veľký záujem o päťročnú možnosť spoločných nákupov plynu

V novej funkcii podpredsedu pre energetickú úniu bude do pôsobnosti Maroša Šefčoviča spadať aj koordinácia ďalších významných oblastí ako sú doprava, vnútorný trh, priemysel, oblasť klímy, podnikanie a malé a stredné podniky, životné prostredie, regionálna politika, námorné záležitosti a rybolov, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ako aj výskum, vývoj a inovácie.

Pozrite si, ako prebiehalo grilovanie Maroša Šefčoviča:

O red

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Eurokomisia zaznamenala veľký záujem o päťročnú možnosť spoločných nákupov plynu

Výkonný podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič oznámil, že EK má vynikajúcu odozvu na novú …

Consent choices