Günter Oettinger. PHOTO: © European Union 2014

Na svete je prvý dokument o nákladoch na energie a dotáciách na celú výrobu energie

Günter Oettinger. PHOTO: © European Union 2014
Günter Oettinger. PHOTO: © European Union 2014

Fungovanie energetických trhov a dopad verejných intervencií patria medzi diskutované témy posledných rokov. Až doteraz ale chýbal konsolidovaný súbor údajov pre vládne zásahy na trhu s elektrickou energiou. Európska komisia objednala štúdiu, ktorá sa zameriava na pomoc k uzavretiu medzery v znalostiach o rozsahu verejných intervencií na trhoch s energiou vo všetkých 28 členských štátoch.

Komisia vyzýva odborníkov v odvetví energetiky, zúčastnené strany, akademickú obec, ale aj členské štáty, aby sa vyjadrili k týmto výsledkom s cieľom pomôcť presadzovať debatu a rafinovať metódy a analýzy. Zároveň by sa malo prispieť ďalšími užitočnými údajmi ako sú napríklad historické dotácie.

Priebežná správa je výsledkom prvého zberu údajov o nákladoch a dotáciách v oblasti energetiky pre všetky technológie výroby elektrickej energie vo všetkých členských štátoch. Je to prvý hmatateľný dokument na dokončenie vnútorného trhu s elektrinou.

Podpredseda Günter H. Oettinger zodpovedný za energetiku povedal: „Spolu s predchádzajúcou správou Komisie o ovládačoch pre ceny energií, teraz máme súbor údajov o dotáciách a nákladoch v oblasti energie, ktorý je pevnejší a komplexnejší než kedykoľvek predtým. Sme lepšie informovaní o veľkosti verejných dotácií v posledných rokoch a nákladoch na výrobu energie. To však nie je koniec. Môže to byť prvý krok, pričom stále existujú medzery v tom čo vieme. Určite je potrebný ďalší výskum, najmä v historických dotáciách na trhu s energiou vo všetkých členských štátoch.“

Výsledky ukazujú, že v roku 2012 bola celková hodnota verejných energetických zásahov v rozmedzí 120 – 140 miliárd eur. Priebežná správa obsahuje aj informácie o nákladovej konkurencieschopnosti jednotlivých technológií pre výrobu elektrickej energie. Správa tiež uvádza odhad externých nákladov v celej technológii výroby energie. Náklady sú v trhových cenách, ako sú aj náklady na vplyvy na životné prostredie a zdravie.

Viac..  Pomôžte Ukrajine darovaním mobilných zariadení

O vik

Odporúčame pozrieť

EK schválila slovenskú schému pomoci 44 miliónov EUR na podporu pri uskladňovaní elektrickej energie

Komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 44 miliónov EUR na podporu zariadení na uskladňovanie …

Consent choices