Európske hlavné zelené mesto: Kto sa uchádza o tento titul?

Cascais
Cascais, Portugalsko. PHOTO: Flickr.

Ocenenie Európske hlavné zelené mesto je výsledkom iniciatívy miest, ktorým záleží na ochrane životného prostredia. Nápad pôvodne vznikol na stretnutí, ktoré sa konalo 15. mája 2006 v estónskom Talline, z iniciatívy jeho bývalého starostu Jüriho Ratasa. Počas tohto stretnutia podpísalo 15 európskych miest spolu so združením miest Estónska spoločné memorandum o porozumení, v ktorom bola načrtnutá myšlienka udeľovania tohto ocenenia.

Súťaž o zelené hlavné mesto Európy vznikla v roku 2010. Odvtedy titul získalo sedem miest. Prvým mestom, ktoré získalo titul, bol Štokholm, po ňom nasledovali v roku 2011 nemecký Hamburg, v roku 2012 španielska Vitoria-Gasteiz a v roku 2013 francúzske Nantes. V roku 2014 patrí tento titul dánskej Kodani. Bristol bude držiteľom titulu na rok 2015 a v roku 2016 ho odovzdá slovinskej Ľubľane.

Porotu tvoria zástupcovia Európskej komisie, Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, Európskej environmentálnej agentúry, združenia miestnych samospráv pre udržateľný rozvoj (ICLEI), Úradu pre Dohovor primátorov a starostov a Európskeho úradu pre životné prostredie.

Európa má v súčasnosti prevažne mestský charakter – viac ako dve tretiny jej obyvateľov žijú v menších či väčších mestách. Mnoho environmentálnych problémov, ktorým čelí naša spoločnosť, má pôvod v mestských oblastiach. Práve ony sa však angažujú v úsilí o inovácie potrebné na ich riešenie.

Lehota na podanie prihlášok do súťaže Európske hlavné zelené mesto 2017 cyklu uplynula. Prihlásili sa tieto mestá:

 • Bursa (Turecko)

 • Cascais (Portugalsko)

 • Cork (Írsko)

 • Essen (Nemecko)

 • ‚s-Hertogenbosch (Holandsko)

 • Istanbul (Turecko)

 • Lahti (Fínsko)

 • Lisabon (Portugalsko)

 • Nijmegen (Holandsko)

 • Pécs (Maďarsko)

 • Porto (Portugalsko)

 • Umeå (Švédsko)

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Titul Európske hlavné zelené mesto je značkou kvality pre mestá, ktoré zveľaďujú svoje životné prostredie. V súčasnosti organizujeme už ôsmy ročník tejto súťaže a je potešiteľné vidieť, koľko krásnych európskych miest sa hlási, ba dokonca opätovne hlási do súťaže o titul. Doterajší víťazi sú inšpirujúcimi príkladmi toho, ako sa mestá môžu zmeniť. Všetkým mestám uchádzajúcim sa o titul na rok 2017 prajem veľa šťastia.“

Titul Európske hlavné zelené mesto sa udeľuje mestám ako uznanie za ich zvlášť šetrný vzťah k životnému prostrediu. Tieto mestá slúžia ako vzory, ktoré majú stanovené vyššie štandardy udržateľného mestského rozvoja, počúvajú svojich obyvateľov a zavádzajú novátorské riešenia problémov v oblasti životného prostredia.

Viac..  EK: dohoda o zabezpečení odolnosti a konkurencieschopnosti výroby čistých technológií v EÚ

Medzinárodná skupina odborníkov každú prihlášku podrobne posúdi z technického hľadiska na základe 12 ukazovateľov, ktoré sa týkajú kvality mestského ovzdušia; zmiernenia dôsledkov zmeny klímy a prispôsobenia sa im; ekologických inovácií a udržateľnej zamestnanosti; energetickej hospodárnosti; zelených mestských plôch rešpektujúcich udržateľné využitie pôdy; integrovaného manažmentu životného prostredia; miestnej dopravy; prírody a biodiverzity; ochrany pred hlukom; produkcie odpadov a odpadového hospodárstva; čistenia odpadových vôd a vodného hospodárstva. Po odbornom zhodnotení sa niektoré mestá, ktoré sa uchádzajú o titul na rok 2017, dostanú do užšieho výberu.

V júni 2015 budú tieto mestá pozvané predstúpiť pred medzinárodnou porotu. Porota bude hodnotiť ich odhodlanie neustále zlepšovať vzťah k životnému prostrediu, ambicióznosť ich budúcich cieľov, ich komunikačné činnosti vo vzťahu k občanom, ako aj mieru, do akej môžu pre ďalšie európske mestá slúžiť ako vzory a šíritelia osvedčených postupov. Okrem toho, že sú inšpiráciou pre druhých, im môže víťazstvo pomôcť zviditeľniť sa a ukázať v lepšom svetle ako miesto, ktoré sa oplatí navštíviť a v ktorom stojí za to žiť, hrať sa a pracovať.

Víťaza oznámia na slávnostnom odovzdávaní ceny, ktoré sa uskutoční v júni 2015 v anglickom Bristole – európskom hlavnom zelenom meste roka 2015.

O ram

Odporúčame pozrieť

peniaze

ECB: Používanie eurobankoviek má na životné prostredie minimálny vplyv

Používanie eurobankoviek má podľa novej štúdie len malý vplyv na životné prostredie. Environmentálna stopa ročného …

Consent choices