Európsky parlament predĺžil bezcolný prístup ukrajinských tovarov

európsky parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Parlament vo štvrtok schválil predĺženie bezcolného prístupu väčšiny ukrajinských produktov na trh EÚ do konca roku 2015.

Poslanci schválili pôvodný návrh Komisie bez pozmeňovacích návrhov. Predĺženie v súčasnosti platného dočasného opatrenia plénum podporilo pomerom hlasov 497 (za): 78 (proti): 56 (zdržalo sa hlasovania).

„Vzhľadom na súčasnú situáciu je včasné predĺženie platnosti nariadenia, ktoré umožňuje zaviesť zvláštne opatrenia pre obchod s Ukrajinou, potvrdením schopnosti EÚ konať rýchlo a rozhodne. Je to tiež dôkaz našej politickej vôle a morálnej povinnosti,“ uviedol spravodajca Gabrielius Landsbergis (EPP, LT). Toto opatrenie podľa jeho slov zároveň poskytne ukrajinským producentom a podnikom možnosť pripraviť sa na plné zavedenie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) začiatkom roka 2016.

Doplňujúce informácie

Cieľom dočasného obchodného opatrenia, ktoré vstúpilo do platnosti v apríli 2014 na dobu šiestich mesiacov, bolo pomôcť ukrajinskej ekonomike v čase, keď jej Rusko po jarných udalostiach obmedzilo prístup na svoj trh. Pôvodne malo byť toto jednostranné opatrenie od novembra nahradené vzájomným otvorením trhov v súlade s asociačnou dohodou medzi EÚ a Ukrajinou, ktorú v septembri ratifikovali Európsky parlament a ukrajinská Najvyššia rada.

Po rozhovoroch s Ukrajinou a Ruskou federáciou z 12. septembra 2014 EÚ súhlasila, že s cieľom podporiť komplexný mierový proces na Ukrajine bude vytvorenie zóny voľného obchodu odložené do 31. decembra 2015.

Opatrenia a ich dosah

Jednostranné obchodné preferencie odstraňujú 94,7% ciel na dovoz priemyselných tovarov z Ukrajiny. Zrušenie ciel sa týka aj vyše 80% exportu ukrajinských poľnohospodárskych produktov.

Únia však v prípade citlivých výrobkov, akými sú obilniny, bravčové a hovädzie mäso, hydina a spracované potraviny, obmedzuje množstvo tovaru, ktoré je možné bezcolne doviesť na územie EÚ. Cieľom tohto obmedzenia je chrániť záujmy domácich producentov v EÚ.

Viac..  Europoslanci prijali nové pravidlá na ochranu spotrebiteľov pred privysokým dlhom

Výrobky dovážané z Ukrajiny musia zároveň spĺňať prísne zdravotné normy EÚ. Kyjev tiež musí ochraňovať ľudské práva a základné slobody a dodržiavať zásady právneho štátu.

Podľa ukrajinských štatistík sa dovoz z Ukrajiny do EÚ zvýšil v prvej polovici roku 2014 o 25%, celkovo išlo o sumu 587 miliónov USD. Vďaka otvoreniu trhu EÚ pre ukrajinský export sa tak podarilo vyvážiť 24,5% zníženie objemu vývozu tovarov z Ukrajiny do Ruska.

Reakcie slovenských poslancov

„Naša podpora Ukrajine nemôže byť len symbolická a verbálna. Predĺženie autonómnych obchodných preferencii pre Ukrajinu je konkrétnou podporou ukrajinskému obchodu a hospodárstvu zo strany EÚ. Verím, že tento krok pomôže ukrajinskému hospodárstvu a prispeje k jeho pripravenosti na zavedenie zóny voľného obchodu s EÚ v roku 2016,“ uviedol poslanec Eduard Kukan (EPP, SK).

„Ukrajina je dnes ťažko skúšanou krajinou, ktorej musíme pomôcť. Preto som podporila zníženie niektorých a odstránenie ďalších ciel na ukrajinský tovar. Ide zároveň o príspevok k mierovému procesu na Ukrajine, ktorého základom musí byť rešpektovanie územnej celistvosti krajiny a jej právo na rozhodovanie o vlastnej budúcnosti,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices