Výskum rakoviny prsníka v EÚ má za cieľ personalizovanú liečbu

Máire Geoghegan-Quinnová
Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová. PHOTO: © European Union 2014 – source:EP.

Rakovina prsníka je naďalej druhým najčastejším rakovinovým ochorením na svete, ktorému podľahne viac žien, ako ktorejkoľvek inej forme rakoviny. V roku 2012 bolo toto ochorenie diagnostikované doposiaľ najvyššiemu počtu 364 449 žien v EÚ. Od roku 2007 do roku 2013 sa v EÚ investovalo 160 miliónov EUR do výskumu rakoviny prsníka a v tejto podpore sa bude pokračovať prostredníctvom programu Horizont 2020, nového programu pre výskum a inovácie na roky 2014 – 2020.

Európska únia otvorila 1. januára 2014 nový program financovania výskumu a inovácie pod názvom Horizont 2020. V nasledujúcich siedmich rokoch sa do výskumných a inovačných projektov zameraných na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a rozšírenie hraníc ľudského poznania investuje takmer 80 miliárd EUR. Rozpočet EÚ v oblasti výskumu je zameraný najmä na zlepšenie každodenného života v oblastiach ako ochrana zdravia a životného prostredia, doprava, potravinárstvo a energetika.

V súčasnosti v najrozvinutejších krajinách jedna z ôsmich žien počas svojho života pravdepodobne ochorie na rakovinu prsníka. Tohtoročná iniciatíva s názvom Mesiac boja proti rakovine prsníka, ktorá prebieha každoročne v októbri, je zameraná na zvýšenie podpory včasného odhalenia, efektívnejšiu liečbu a zlepšenie paliatívnej starostlivosti. Jednou zo sľubným ciest, ktorými sa viacero výskumných projektov s finančnou podporou EÚ uberá, je personalizovaná medicína, t. j. prispôsobenie liečby osobitným okolnostiam a stavu pacienta.

Z laboratória na kliniku

V rámci projektu EÚ TRANSBIG sa laboratórny výskum užšie prepojil s translačným výskumom, vysvetľuje Fatima Cardosová, vedecká riaditeľka Champalimaudovej kliniky v Lisabone: „TRANSBIG prispel k odstráneniu roztrieštenosti v oblasti translačného výskumu rakoviny prsníka prostredníctvom posilnenia vzťahov medzi poprednými európskymi výskumnými pracovníkmi v tejto oblasti. „Jeho výsledkom bolo aj úspešné začatie podľa názorov odborníkov jedného z najinovačnejších projektov v rámci európskeho klinického výskumu rakoviny prsníka za uplynulých desať rokov.“

Výsledky klinického skúšania známeho ako MINDACT budú k dispozícii v roku 2015. V rámci tohto skúšania sa skúma, ako môže analýza genómu pomôcť lekárom pri rozhodovaní o tom, či sa pacientka môže vyhnúť chemoterapii po operácii rakoviny prsníka.

Z klinického skúšania vyplýva, že aj napriek svojej efektivite môže chemoterapia viesť k sekundárnej rakovine, poškodeniu srdca, predčasnej menopauze a zníženiu kognitívnych schopností. Okrem toho sa zdá, že v prípade podstatnej časti pacientiek s rakovinou prsníka v ranom štádiu sa aplikuje neprimerane silná liečba, uviedla Cardosová. MINDACT by mohol 10 až 20 % pacientiek uchrániť pred chemoterapiou.

Viac..  EÚ: bezpečnosť pitnej vody zlepšia nové minimálne hygienické normy

V rámci klinického skúšania MINDACT sa viac ako 6 600 žien v 9 krajinách prihlásilo do výskumu, ktorý riadi Európska organizácia pre výskum a liečbu rakoviny (EORTC). Tento výskum vznikol v spolupráci so skupinou Breast International Group (BIG), koordinátorom projektu TRANSBIG.

Pretavenie prelomových objavov z výskumu do praxe v podobe život zachraňujúcich postupov v rámci liečby rakoviny prsníka môže priniesť osoh státisícom žien vyhlásila komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová.Výskum rakoviny je prioritou v rámci financovania výskumu v EÚ. Od roku 2007 do roku 2013 sa na translačný výskum rakoviny vyčlenili prostriedky v objeme asi 1.4 miliardy EUR. Aj v rámci programu Horizont 2020 budeme pokračovať v tomto smere, aby sme urýchlili prenos poznatkov zo základného výskumu do včasnej diagnostiky a do preventívnych a liečebných prístupov.“

K ďalším výskumným projektom EÚ v oblasti rakoviny prsníka patrí EPIC, v rámci ktorého sa skúmalo, ako by zmeny v stravovaní človeka mohli zabrániť vzniku rakoviny prsníka. Projekty CareMore a CTCTRAP sa zameriavajú na cirkulujúce rakovinové bunky a DNA v krvi pacienta s cieľom usmerniť včasnú diagnostiku a liečbu žien s metastatickou rakovinou prsníka. Projekt ASSURE zase hľadá spôsoby, ako prispôsobiť skríning# rakoviny prsníka individuálnym potrebám, pričom vyvíja alternatívy k mamografii, ktorá nie je vhodná na detekciu rakoviny u žien s hustým prsným tkanivom.

Ďalší projekt s názvom RATHER hľadá nové spôsoby liečby súčasne s personalizovanými diagnostickými technikami pre ženy s triple-negatívnym karcinómom prsníka a invazívnym lobulárnym karcinómom prsníka. Ide o ťažko liečiteľné formy rakoviny, pre ktoré nie sú v súčasnosti k dispozícii cielené liečebné postupy. Na záver treba spomenúť projekt MERIT, ktorý vyvíja spôsob liečby triple-negatívnej rakoviny prsníka personalizovanými RNA vakcínami, ktoré sú individuálne vytvorené pre každého pacienta.

O ram

Odporúčame pozrieť

veda, vyskum

Spoločnosti EÚ v roku 2022 zdvojnásobili rast investícií do výskumu a vývoja

Podľa hodnotiacej tabuľky investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2023 európsky priemysel v roku 2022 výrazne …

Consent choices