Rusi sa dohodli s Ukrajinou na dodávkach plynu, rokovania išli cez Európsku komisiu

putin
PHOTO: Flickr.

Po náročných sedemkolových rokovaniach sa podarilo dosiahnuť dohodu o dodávkach plynu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú sprostredkovala Európska komisia. Predmetom tejto dohody v celkovom objeme 4,6 mld. USD sú dodávky plynu počas nastávajúcej zimy. V rámci rokovaní sa podarilo za pomoci podpredsedu EK pre energetiku Gunthera Oettingera vyriešiť adva najspornejšie body – pohľadávky Ruska voči Ukrajine za už uskutočnené dodavky plynu a spôsob financovania budúcich dodavok plynu.

Zimný plynový balíček pozostáva z dvoch základných dokumentov, a to záväzného protokolu, ktorý podpísala EK, Ukrajina a Ruská federácia a dodatku k existujúcej dohode o dodávkach plynu medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftogazom. Nové ujednanie pokrýva obdobie do marca 2015.

Pokiaľ ide dlhy Ukrajiny – Ukrajina ich splatí na základe predbežnej ceny $268,5/ 1000m3, a to v dvoch tranžiach. Prvú tranžu vo výške 1,45 mld. USD Ukrajina uhradí bezodkladne adruhú v objeme 1,65 mld. USD Ukrajina uhradí do konca roka 2014. Konečná cena bude stanovená v rámci arbitráže, ktorá prebieha Rozhodcovskom inštitúte Štokholmskej obchodnej komory.

Nové dodávky plynu z Ruska na Ukrajinu budú podmienené mesačnými platbami vopred. Cenový strop je nastavený na úrovni $385/ 1000m3 a konečná cena sa vypočíta na základe vzorcazakotveného v súčasnej zmluve a s uplatnením zľavy, ktorá sa premietne cez zľavu na vývozných clách.

Viac..  Peter Pollák: Inklúzia rómskych detí na Slovensku nefunguje, hrozia nám obrovské sankcie

V posledných týždňoch EK intenzívne rokovala s medzinárodnými finančnými inštitúciami s cieľom zabezpečiť pre Ukrajinu potrebnú finančnú pomoc. Z týchto prostriedkov bude môcť Ukrajina uhrádzať aj dodávky plynu počas nastávajúcej zimy.

Úspešné zavŕšenie rokovaní by malo znamenať dostatok plynu pre Ukrajinu, ale aj celú Európu, vrátane Slovenska.

O red

Odporúčame pozrieť

plynovod

Nejednotná EÚ: bulharská vláda naznačila pripravenosť rokovať s Gazpromom o dodávkach plynu

Dočasná bulharská vláda naznačila, že je pripravená rokovať s ruskou energetickou spoločnosťou Gazprom o obnovení …

Consent choices