škola nitra
Prednáška na FFiUK. PHOTO: FFiUK/redakcia.

Filozofická fakulta UK v Bratislave školí mladých tlmočníkov pre EÚ

škola nitra
Prednáška na FiFUK. PHOTO: FiFUK/redakcia.

Bratislava – V septembri 2014 sa otvotril v poradí už ôsmy postgraduálny kurz pre záujemcov, ktorí sa chcú stať tlmočníkmi pre európske inštitúcie. Kurz ich pripravuje na veľmi náročné, ale aj zaujímavé a vzrušujúce povolanie európskeho konferenčného tlmočníka, ktorého úlohou je sprostredkovať komunikáciu v reálnom čase medzi zástupcami členských krajín.

„Filozofická fakulta má v príprave tlmočníkov pre EÚ inštitúcie dobré skúsenosti  a hlavne vynikajúce výsledky“, hovoria koordinátori kurzu, Stanka Moyšová a Pavol Šveda, obaja absolventi FiFUK a tlmočníci s akreditáciou pre EÚ. „Pri výučbe nám asistujú zahraniční tlmočníci z inštitúcií v Bruseli, takže naši študenti dostávajú to najlepšie know-how, čo na tomto poli v Európe existuje“. Účastníci kurzu za jeden rok absolvujú študijný program, ktorý pozostáva nielen z hodín venovaných tlmočníckej technike a z prednášok o EÚ, ale aj z hlasového tréningu a zvládania stresu.

Kurz ich tak pripraví na akreditačné skúšky pre Európske inštitúcie. Po nich môžu pracovať pre Riaditeľstvo pre tlmočenie Európskej komisie, ktoré zabezpečuje tlmočenie pre 11 000 schôdz ročne alebo aj pre Európsky parlament, kde počas plenárneho zasadnutia pracuje až 1000 tlmočníkov denne.

Viac..  Komisia zavádza plány na získanie európskeho diplomu

O tom, že Filozofická fakulta je úspešná v prípave mladých tlmočníkov, svedčia jej výsledky: z celkového počtu približne 90 slovenských tlmočníkov pracujúcich pre EÚ inštitúcie sú viac ako dve tretiny absolventmi buď Filozofickej fakulty UK, alebo postgraduálneho kurzu. „Európska únia stojí na princípe viacjazyčnosti, a preto sme radi, že na profesiu tlmočníka pripravujeme ľudí, vďaka ktorým  bude slovenčina znieť aj v bruselských rokovacích sálach“, tešia sa koordinátori.

O red

Odporúčame pozrieť

Vedeli ste, že pre EÚ pracuje vyše 2000 prekladateľov?

Európska únia má 24 oficiálnych jazykov. V Parlamente je viacjazyčnosť bežnou súčasťou. Každý poslanec má právo …

Consent choices