Frédérique Ries, belgická poslankyňa zo skupiny ALDE. PHOTO: © European Union 2014 - EP.

Geneticky modifikované plodiny: budeme ich môcť obmedziť?

Frédérique Ries, belgická poslankyňa zo skupiny ALDE. PHOTO: © European Union 2014 - EP.
Frédérique Ries, belgická poslankyňa zo skupiny ALDE. PHOTO: © European Union 2014 – EP.

V utorok členovia výboru pre životné prostredie hlasovali o nových pravidlách týkajúcich sa pestovania geneticky modifikovaných plodín. Ak navrhované zmeny prejdú aj neskorším plenárnym hlasovaním, členské štáty budú môcť obmedziť alebo zakázať ich pestovanie na svojom území. Viac o tejto komplexnej problematike sa dozviete z nášho rozhovoru s belgickou poslankyňou zo skupiny ALDE Frédérique Ries.

Legislatívne práce ohľadom tejto oblasti sa ťahajú už dlhú dobu, Komisia podala svoj návrh už v júli 2010. Rada ministrov zverejnila svoje posledné stanovisko v júli tohto roku, čím sa legislatívny návrh znovu dostal do rúk Parlamentu, kde ho čaká jeho druhé čítanie. Ešte predtým, ako o tejto kontroverznej a zložitej otázke rozhodne parlamentné plénum, musí ju prerokovať výbor pre životné prostredie.

Na vypracovanie odporúčaní pre plénum dohliada parlamentná spravodajkyňa Frédérique Ries (ALDE, Belgicko). Dokument, o ktorom bude výbor hlasovať, podľa nej „odzrkadľuje mnohé obavy jeho členov. Kritériá a motívy, ako napríklad využívanie pôdy, rešpektovanie biodiverzity a odolnosť voči pesticídom sú v ňom vyjadrené oveľa presnejšie a zrozumiteľnejšie ako nejasná formulácia Komisie – ostatné motívy, iné.“

Zároveň pripomína, že „táto smernica je o zakázaní pestovania geneticky modifikovaných plodín,“ keďže „Komisia, ktorá prišla s návrhom tohto textu, nehovorila o smernici umožňujúcej ich pestovanie.“

Viac..  Komisia schválila štátnu pomoc od siedmich členských štátov vo výške 6,9 miliardy eur na podporu vodíkovej infraštruktúry

O ram

Odporúčame pozrieť

Prehľad týždňa: Migrácia, geneticky modifikované potraviny, záznamy o cestujúcich

Poslanci sa tento týždeň znova zaoberajú utečencami, ktorí do Európy prichádzajú cez Grécko a Taliansko. …

Consent choices