Humanitárna kríza na Ukrajine pretrváva, EÚ posiela 3 milióny EUR

Ukrajina, humanitárna pomoc
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Komisia poslala ďalšiu finančnú pomoc na Ukrajinu, určenú na zabezpečenie základných potrieb občanom, ktorí sú postihnutí pretrvávajúcim konfliktom. „Nemôžeme zabúdať na hostiteľské komunity, ktoré preukazujú obrovské množstvo solidarity voči vnútorne vysídleným osobám,“ povedala Federica Mogheriny, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Ďalej dodáva, že je potrebné budovať dôveru medzi týmito skupinami a EÚ, a zabezpečiť tak čo najväčšiu pomoc ukrajinskej spoločnosti.

Dodatočná podpora Únie pre Ukrajinu je vo výške viac ako 3 milióny €. Prostriedky budú použité na zabezpečenie prístrešia, potravín a zdravotníckych služieb. Kvôli blížiacej sa zime je pomoc ešte naliehavejšia. V neposlednom rade je dôležitá aj integrácia vnútorne vysídlených osôb (IDP). Dôraz sa preto kladie na komunitný rozvoj prostredníctvom malých projektov v rámci školstva a zdravotníctva.

Humanitárna kríza vo východných regiónoch Ukrajiny, Donecku a Luhansku, zostáva naďalej kritická. Kríza spôsobila vážne poškodenia systémov infraštruktúry a zastavenia dodávok energií a vody v určitých oblastiach. Počet obyvateľov, ktorí boli vnútorne vysídlení dosiahol 440 tisíc. Je potrebné zabezpečiť im prístrešie, potraviny, vodu a hygienické potreby. Napriek vyhlásenému prímeriu, prebiehajú vo východných regiónoch naďalej boje, čo prehlbuje krízový stav. Ukrajinský parlament preto prijal zákon, ktorý poskytuje dočasne vysídleným osobám právne záruky.

Viac..  Jozef Mihál: Žijeme v zvláštnej dobe, keď už existujú “kazítka”, ktoré treba legislatívne zakázať

O mon

Odporúčame pozrieť

humanitarna pomoc

Svetový humanitárny deň: EÚ pomáha ľuďom zasiahnutým humanitárnymi krízami

EÚ patrí medzi popredných svetových humanitárnych darcov a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby posilnilo svoje záväzky …

Consent choices