frešo
Pavol Frešo. PHOTO: Redakcia/PF.

BSK: Frešo bojuje za silnejší hlas slovenských krajov v Bruseli!

frešo
Pavol Frešo. PHOTO: Redakcia/PF.

Výbor regiónov predstavuje pre samosprávy jedinečnú možnosť ako presadiť svoje záujmy v procese tvorby legislatívy EÚ, ktorá bezprostredne ovplyvňuje ich fungovanie. Slovenské regióny a mestá vo Výbore regiónov zastupuje deväť členov, ktorým sa v januári 2015 končí mandát. Pred novými členmi Výboru regiónov stojí niekoľko výziev, na ktoré predseda BSK Pavol Frešo spolu s ďalšími vrcholnými predstaviteľmi slovenských samospráv,  stálym predstaviteľom SR pri EÚ veľvyslancom Ivanom Korčokom a generálnym tajomníkom Výboru regiónov EÚ Jiřím Buriankom hľadali riešenia.

„Potenciál Slovenskej národnej delegácie je dlhodobo nevyužívaný a mnohé legislatívne zmeny, ktoré prešli Výborom regiónov nie sú práve najšťastnejšie. Musíme si uvedomiť, že každé jedno rozhodnutie, ktoré príde z Bruselu je pre nás záväzné a je našou, minimálne morálnou, povinnosťou ako Slovenskej národnej delegácie, pristupovať k jednotlivým rokovaniam proaktívne,“ vyjadril sa po stretnutí s veľvyslancom predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj má ambíciu využívať možnosti, ktoré Výbor regiónov EÚ ponúka naplno. Na včerajšom stretnutí sa zástupcovia delegácie zhodli, že fungovanie slovenskej národnej delegácie musí byť zásadne zreformované, aby si v budúcnosti vedeli slovenské obce, mestá a regióny  prostredníctvom Výboru regiónov EÚ presadiť v pripravovanej legislatíve a stanoviskách EÚ záujmy, ktoré pozitívne ovplyvnia životy obyvateľov daných miest.

Prvým krokom je však určenie budúcich členov a ich náhradníkov zo strany SK8, ZMOS a ÚM a výber nového koordinátora národnej delegácie. Druhým krokom je zintenzívnenie spolupráce aj so slovenskými europoslancami pri témach, ktoré sú pre regióny dôležité. Ďalšou víziou je aj väčšia spolupráca národných delegácií krajín V4 a koordinácia v oblasti spoločných záujmov.

Viac..  Ivan Štefanec: Na okolnosti vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice nikdy nezabudneme

Pre slovenskú národnú delegáciu vo Výbore regiónov EÚ bude veľkou výzvou aj predsedníctvo SRv Rade EÚ v roku 2016, ktoré predstavuje jedinečnú príležitosť na zviditeľnenie a aj pre širokú diskusiu o témach, ktoré sú pre slovenské regióny kľúčové.

Včerajšieho stretnutia v Bruseli s veľvyslancom sa zúčastnil aj predseda ZMOS Jozef Dvonč, súčasný predseda národnej delegácie SR pri Výbore regiónov Milan Belica a prezident Únie miest Milan Ftáčnik.

Výbor regiónov EÚ má odporúčaciu právomoc pri tvorbe legislatívy EÚ, ktorá sa obcí, miest a regiónov bezprostredne dotýka.

O ram

Odporúčame pozrieť

Európski odborári prídu do Bruselu protestovať proti úspornému programu EÚ

Tisíce pracovníkov z celej Európy vrátane Slovenska prídu v utorok (12. 12.) na protestný pochod …

Consent choices