Roberta Metsola. PHOTO: © European Union 2014

Právam detí sa v Európskom parlamente nevenuje žiadny výbor

Roberta Metsola. PHOTO: © European Union 2014
Roberta Metsola. PHOTO: © European Union 2014

Čo chcú poslanci Európskeho parlamentu robiť pre zlepšenie podmienok detí v Európe? Roberta Metsola, poslankyňa Európskeho parlamentu je organizátorkou parlamentnej medziskupiny pre práva detí, ktorá sa touto otázkou zaoberá.

Po schválení Lisabonskej zmluvy by UNICEF chcel, aby EÚ pristúpila k Dohovoru o právach dieťaťa. „Presne o to žiada aj uznesenie, ktoré chceme schváliť na plenárnom zasadnutí. Treba preskúmať technické otázky, ako by sa to dalo urobiť. Je tu však politická vôľa, som si istá, že docielime minimálne dohodu všetkých politických skupín, aby sa to dosiahlo,“ povedala Roberta Metsola.

Stále je priveľa krajín, nielen mimo Európy, v ktorých nemajú všetci garantovaný prístup k vzdelávaniu. Európsky parlament už dlhodobo tvrdí, že prvoradým cieľom je zaručiť prístup všetkých detí minimálne k základnému vzdelaniu.

Zo štrukturálneho hľadiska sa v Európskom parlamente vytvára medziskupina pre práva detí. „Nanešťastie sa právam detí nevenuje žiadny výbor, preto sa istá skupina poslancov rozhodla spojiť svoje sily a venovať čas tomu, aby sa definovali problémy,“ pokračuje poslankyňa Metsola. Je potrebné venovať sa deťom, ktoré sú obeťami násilia či rasového profilovania. Politici musia vytvárať politiky zamerané na prístup a začlenenie všetkých detí na všetkých úrovniach alebo ich minimálne začleniť ako priority svojich budúcich politických plánov.

Viac..  Michal Wiezik: Máme nový, veľký nástroj na znižovanie emisií z priemyslu. Týka sa aj poľnohospodárov

Proti sexuálnemu zneužívaniu detí, detskej pornografii, všetkým typom fyzického aj psychologického násilia je schválená legislatíva. Túto legislatívu však neimplementovali všetky členské štáty. Ide o adekvátne vybavenie štruktúr v školách a miestnych úradoch, poskytovanie potrebného poradenstva, alebo aj vzdelávanie zložiek polície a učiteľov.

Viac sa dozviete v priloženom videu: 

O vik

Odporúčame pozrieť

Schengen

R. Metsola: Schengenský priestor nebude úplný, kým nebude zahŕňať aj Rumunsko

Schengenský priestor nebude úplný, kým nebude zahŕňať aj Rumunsko. Vyhlásila to v stredu predsedníčka Európskeho …

Consent choices