Značký archívu: dohovor o právach dieťaťa

Právam detí sa v Európskom parlamente nevenuje žiadny výbor

Čo chcú poslanci Európskeho parlamentu robiť pre zlepšenie podmienok detí v Európe? Roberta Metsola, poslankyňa Európskeho parlamentu je organizátorkou parlamentnej medziskupiny pre práva detí, ktorá sa touto otázkou zaoberá. Po schválení Lisabonskej zmluvy by UNICEF chcel, aby EÚ pristúpila k Dohovoru o právach dieťaťa. „Presne o to žiada aj uznesenie, ktoré chceme schváliť na …

Viac ... »

Európsky parlament si pripomína 25 rokov od prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa

Na tento mesiac pripadá 25. výročie prijatie Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Európsky parlament si tento historický míľnik pripomenul počas plenárnej debaty. Ešte pred jej začatím sme sa o Dohovore a jeho dôležitosti porozprávali s podpredsedníčkou Parlamentu Mairead McGuiness (Írsko, EĽS). Dohovor o právach dieťaťa (The Convention on the Rights …

Viac ... »
Consent choices