Giovanni La Via
Giovanni La Via, predseda výboru pre životné prostredie. PHOTO: © European Union 2014 - Source EP.

Giovanni La Via o klimatických rokovaniach: Veľkí hráči musia vyvinúť veľké úsilie

Giovanni La Via
Giovanni La Via, predseda výboru pre životné prostredie. PHOTO: © European Union 2014 – Source EP.

Od 1. do 12. decembra sa v peruánskej Lime koná klimatická konferencia, ktorej sa zúčastňujú mnohí vládni činitelia, experti i mimovládne organizácie. Jej predmetom sú rokovania o novej globálnej dohode, ktorá by mala po roku 2020 vystriedať Kjótsky protokol. Klimatických rokovaní sa od 8. do 12. decembra zúčastní aj špeciálna parlamentná delegácia pod vedením Giovanniho La Viu, predsedu výboru pre životné prostredie. Pred jeho odletom do Limy sme mu položili niekoľko otázok.

Aké výzvy čakajú na EÚ počas rokovaní v Lime?

Zaujímajú nás tri oblasti: zníženie emisií, využívanie obnoviteľných zdrojov energie ako aj zníženie celkovej spotreby energie. V Parlamente sme odhlasovali rokovací mandát, naše uznesenie obsahuje hlavné body, na ktoré sa chceme počas konferencie sústrediť.

Aké ciele si na túto konferenciu stanovila parlamentná delegácia?

V spomenutých troch oblastiach si teraz musíme spresniť naše ciele. Je zrejmé, že európske inštitúcie ako aj členské krajiny sú pripravené dosiahnuť ambicióznejšie ciele. No nezaobídeme sa bez veľkých hráčov, ako napríklad Spojené štáty, India , Čína alebo Brazília, ktorí by mali vyvinúť veľké úsilie. Všetci vieme, že v Európe i vo svete budeme mať extrémne klimatické podmienky. Ak chceme klimatické zmeny zastaviť, musíme spolupracovať so všetkými ostatnými krajinami.

Viac..  Zníženie znečistenia z priemyslu a veľkých chovov hospodárskych zvierat

Ako sa bude delegácia Európskeho parlamentu podieľať na dosiahnutí dohody?

Naša delegácia by sa mala stretnúť s viacerými národnými parlamentnými delegáciami a získať ich podporu na dosiahnutie konečnej dohody, o ktorú sa usiluje Komisia s Radou. Všetky tri inštitúcie sa budú počas rokovaní spoločne snažiť o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

O ram

Odporúčame pozrieť

klima

Správa EEA: Európa nie je pripravená na dôsledky klimatických zmien

EÚ musí konať okamžite, inak klimatické zmeny spôsobia Európe katastrofálne škody. Vyplýva to z prvej …

Consent choices