beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union- EP.

Flašíková Beňová: Ozdravovanie európskej legislatívy musí byť rýchlejšie

beňová
Monika Flašíková Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Implementácia programu REFIT, ktorého cieľom je zjednodušovanie právnych predpisov v Európskej únii (EÚ) a znižovanie nákladov spojených s ich uplatňovaním, musí byť efektívnejšia. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa budú na jeho tohto týždňovom plenárnom zasadnutí zaoberať aj rušením smerníc, ktoré možno považovať za prebytočné, či zastarané.

Pôjde napríklad o smernicu z roku 1993, ktorá reguluje spoluprácu členských štátov pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín. „Dôvodom je, že táto problematika je upravovaná novšími, aktuálnejšími predpismi a nariadeniami. Dochádza tak k zbytočnej duplicite a často i k protirečeniam. Navyše takýchto prípadov v rozličných oblastiach existuje kvantum,“ vysvetľuje poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Ozdravovanie a zjednodušovanie európskej legislatívy považuje za nevyhnutné. „Postupne by tento proces mal naberať na obrátkach. Je to jedna z dôležitých úloh tohto legislatívneho obdobia,“ zdôrazňuje europoslankyňa. Tzv. „preregulovanosť,“ ktorá sa v mnohých oblastiach prejavuje, podľa nej nikomu neprospieva. „EÚ spolu s jej inštitúciami nemôže ďalej vytvárať nové a nové predpisy len preto, aby si úradníci na konci mesiaca mali čo písať do výkazov,“ upozorňuje.

Viac..  Sikorski: Poľsko ukončuje "studenú vojnu" s inštitúciami EÚ

Zefektívnenie by napomohlo vyvráteniu populistických téz poukazujúcich na neobratnosť a skostnatenosť fungovania Únie. „REFIT môže mať pri správnej implementácii skutočne pozitívny vplyv na zdynamizovanie procesov vo vnútri Spoločenstva, čo je iba dobre,“ poznamenala poslankyňa. Výsledkom tak bude príprava, predkladanie a prijímanie kvalitnej európskej legislatívy, ktorá nebude prinášať nové prekážky a často prehnanú reguláciu a neodôvodnené povinnosti. „Naopak bude robiť to čo má a teda rozumným a efektívnym spôsobom prispievať k dobrému fungovaniu spoločnosti a reagovať na jej požiadavky, či už na úrovni členských štátov alebo celej EÚ,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O ram

Odporúčame pozrieť

Ako oživiť poškodenú ekonomiku? Názory europoslancov pred kľúčovým summitom lídrov EÚ

  Monika Beňová (S/D): Členské štáty Európskej únie potrebujú v boji s pandémiou koronavírusu postupovať …

Consent choices