Pracovný program Komisie ma rok 2015 vyvolal v Parlamente zmiešané reakcie

parlament
Európsky parlament. PHOTO: Flickr.

Pracovný program Európskej komisie na rok 2015, ktorý obsahuje 23 nových iniciatív a zoznam 80 legislatívnych návrhov na stiahnutie alebo zmenu, vyvolal v Parlamente zmiešané reakcie. Program „nového začiatku“ poslancom predstavil  predseda Komisie Jean-Claude Juncker a jej prvý podpredseda Frans Timmermans. Parlament svoj oficiálny postoj premietne do uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať v januári.

Podľa predsedu EK je pracovný program Komisie „prevedením desiatich priorít“ stanovených v jej politických usmerneniach „do prvých konkrétnych výstupov.“ Cieľom Komisie je „skutočná zmena v oblastiach zamestnanosti, rastu a investícií s konkrétnymi výhodami pre občanov,“ dodal Jean-Claude Juncker.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans dodal, že v procese prípravy programu „sme si prešli každý zo 452 návrhov, ktorými sa aktuálne v rámci legislatívneho procesu zaoberajú inštitúcie EÚ, a rozhodli sa, či ich znenie chceme ponechať, pozmeniť alebo ich úplne stiahnuť.“

Reakcie lídrov politických skupín

Podpredseda skupiny EPP József Szájer (HU) privítal odhodlanie Komisie na zmenu, ako aj jednoduchosť jej návrhov, ktoré sú zamerané na zníženie byrokracie a zjednodušenie života pre hospodárske subjekty. Ocenil tiež snahu Komisie „zamerať sa na otázky súvisiace s implementáciou.“

Podpredseda skupiny S&D Enrique Guerrero Salom (ES) ocenil snahu Komisie sústrediť sa na subsidiaritu, podľa neho však „zároveň potrebujeme silnú Európsku úniu.“ Sociálny model je nutné „zachovať a brániť,“ zdôraznil. V súvislosti so zoznamom legislatívnych návrhov na stiahnutie (tzv. kill list) pripustil, že „určité zmeny sú potrebné, nie však stiahnutia“ predloženej legislatívy zo stola – a to najmä v prípade návrhov týkajúcich sa materskej dovolenky a obehového hospodárstva.

Vicky Ford (UK) v mene skupiny ECR uviedla, že „ekonomika musí byť na prvom mieste. Každá iniciatíva EÚ by mala prejsť jednoduchým testom: či uľahčí alebo sťaží prosperitu našim podnikom,“ uviedla. „V roku 2015 potrebujeme ekonomiku pripravenú na rok 2050, nie na rok 1950, s dynamickými digitálnymi trhmi, podmienkami, ktoré umožnia jednotlivým sektorom uspieť a tiež rastúci zahraničný obchod,“ dodala.

Podľa podpredsedníčky skupiny ALDE Sophie in ‚t Veld (NL) ide kvalitnejší proces tvorby legislatívy ruka v ruke s vyššou mierou transparentnosti. „ALDE prirodzene podporuje úsilie o zoštíhlenie a zjednodušenie [legislatívy]. Veríme však v inteligentné osekávanie, nie v úplné odlesnenie,“ dodala. Komisiu tiež podrobila kritike za jej úmysel hodiť cez palubu mnoho návrhov, ktoré sa týkajú oblastí diskriminácie, transparentnosti, životného prostredia a demokratických hodnôt.

Viac..  Europoslanci Jurzyca a Štefanec: Robert Fico si dovolil urobiť to, čo si nedovolil urobiť žiadny slovenský premiér

„Namiesto sústredenia sa na vytvorenie lepších rámcových podmienok pre pracovníkov sa podľa všetkého Komisia zameria na zjednodušenie života veľkých spoločností na úkor zamestnancov,“ vyhlásila Rina Ronja Kari (DK) v mene skupiny GUE/NGL. „Potrebujeme [dosiahnuť] stav, v ktorom budú občania v centre nášho záujmu,“ dodala.

„Európa by mala pracovať pre väčšinu, nie iba pre menšinu,“ zdôraznil spolupredseda skupiny Zelení/EFA Philippe Lamberts (BE) dodávajúc, že „pracovníci musia byť v popredí našich úvah.“ Podčiarkol tiež potrebu „environmentálnej udržateľnosti“ a pripomenul, že „lepšia regulácia neznamená žiadna regulácia či deregulácia.“

Spolupredseda skupiny EFDD Nigel Farage (UK) vyhlásil, že Jean-Claude Juncker „sa venoval PR poradenstvu, míňajúc obrovské peniaze na vytvorenie nového imidžu Európskej komisie.“ Kritizoval tiež slogan „nový začiatok.“ „Robíme to každých päť rokov,“ uviedol.

Nezaradený poslanec Gerolf Annemans (BE) privítal cielenejší prístup Komisie. „Myslím, že sa potrebujeme vyhnúť predkladaniu príliš veľkého množstva legislatívy, veci už zašli priďaleko. Nepotrebujeme viac legislatívy, nesmieme to prehnať, lebo nič nedosiahneme,“ uviedol.

Reakcie slovenských poslancov

„Pracovný program Komisie reaguje na najakútnejšie problémy EÚ, akými sú nezamestnanosť, chudoba, boj proti podvodom, znižovanie byrokracie, znižovanie výdavkov, či problém s migrantmi. Všetko naraz sa nedá, ale verím, že lepšou spoluprácou členov Komisie sa jej práca zefektívni a sľuby dané pri jej voľbe sa postupne naplnia,“ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Je dôležité, aby sa Komisia od začiatku svojej práce sústredila na zlepšenie prostredia pre tvorbu pracovných miest. Prvý pracovný rok Komisie je kľúčový pre naplnenie cieľov, ktoré očakávajú všetci občania EÚ,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

Parlament sa oficiálne vyjadrí k pracovnému programu Komisie na rok 2015 prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať počas januárového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

O ram

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices