Vyhraj 5000 EUR! Zapoj sa do súťaže o Európsku cenu Karola Veľkého

Súťaž o Európsku cena Karola Veľkého pre mládež 2015 bola spustená v utorok 2. decembra 2014. Cena sa udeľuje mladým ľuďom, ktorí boli zapojení do projektov zameraných na podporu porozumenia medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín. Uzávierka prihlášok  8. ročníka súťaže o európsku cenu Karola Veľkého pre mládež je 2. februára 2015.

Cenou Karola Veľkého pre mládež, ktorá je organizovaná Európskym parlamentom spoločne s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen, sú oceňované projekty mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako vzory pre mladých ľudí žijúcich v Európe a poskytnúť príklad, ako dokážu Európania žiť spolu ako jedna komunita.

Medzi vybranými projektmi možno nájsť aj také, ktoré sa zameriavajú na výmenné programy pre mládež, umelecké a internetové projekty s európskym rozmerom.

Ceny

Tri víťazné projekty – vybrané spomedzi 28 projektov nominovaných národnými porotami v jednotlivých členských štátoch EÚ – budú ocenené sumou 5 000 €, 3 000 € a 2 000 €. Autori projektov budú na jeseň pozvaní na návštevu Európskeho parlamentu do Bruselu alebo Štrasburgu.

Zástupcovia každého z 28 vybraných národných projektov budú pozvaní na 4-dňový výlet do mesta Aachen v Nemecku. Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen v máji 2015.

Časová os
• Spustenie súťaže a online registrácie: 2. december 2014
• Uzávierka prihlášok: 2. február 2015
• Výber 28 projektov národnou porotou: 13. marec 2015
• Výber 3 víťazných projektov európskou porotou: 23. apríl 2015
• Slávnostné odovzdávanie cien v Aachene: 12. máj 2015

Minuloroční víťazi

„Naša Európa“, dánsky cestovateľský projekt, získal prvé miesto na vyhlásení výsledkov Ceny Karola Veľkého pre mládež 2014, ktoré sa konalo na Univerzite v Aachene 27.
mája 2014. Na druhom mieste sa umiestnil kongres pre mládež „JouwDelft & Co“ z Holandska a tretie miesto patrí vzdelávaciemu projektu „Employment4U“ z Cypru. Európska cena Karola Veľkého je udeľovaná každoročne projektom, ktoré podporujú a posilňujú rozvoj spoločného povedomia o európskej identite a integrácii. Zástupcovia troch víťazných projektov boli pozvaní do Bruselu, kde sa 1. až 2. Decembra 2014 stretli v predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a poslancami EP.

Prihlásiť do súťaže sa môžete TU:

O red

Odporúčame pozrieť

Slovenským víťazom Európskej ceny Karola Veľkého 2023 je Vyšehradské mládežnícke fórum

Vyšehradské mládežnícke fórum 2022 zvíťazilo v tohtoročnom národnom kole Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež. …

Consent choices