Cena Karola Veľkého. PHOTO: © European Union 2016 - Source : EP

Slovenským víťazom Európskej ceny Karola Veľkého 2023 je Vyšehradské mládežnícke fórum

Vyšehradské mládežnícke fórum 2022 zvíťazilo v tohtoročnom národnom kole Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež. Cena je udeľovaná projektom podporujúcim európske porozumenie a integráciu.

Víťaza tohtoročného národného kola Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež vybrala päťčlenná porota zložená z poslankýň a poslancov Európskeho parlamentu Moniky Beňovej (S&D, SK)Martina Hojsíka (RE, SK)Kataríny Roth Neveďalovej (S&D, SK) a Ivana Štefanca (EPP, SK) a zástupcu Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Petra Kupca.

Vyšehradské mládežnícke fórum 2022 (VYF) bolo jedenástym ročníkom jedinečného projektu Euroatlantického centra, ktorého cieľom je zvýšiť záujem mladých ľudí o aktuálne dianie a budúcnosť Vyšehradskej skupiny. Každoročným vyvrcholením projektu je konferencia poskytujúca priestor pre diskusiu mladých lídrov s odborníkmi z politického, mimovládneho a akademického prostredia o súčasných výzvach a budúcich perspektívach vyšehradskej spolupráce.

Ďalší postup

Vyhlásenie prvých troch miest Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež sa uskutoční 12. mája v nemeckom meste Aachen. Na slávnostnú ceremóniu sú pozvaní zástupcovia všetkých národných víťazných projektov.

Súvislosti

Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež udeľuje každoročne Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene mladým Európanom vo veku od 16 do 30 rokov. Prihlásiť je možné projekty, ktoré podporujú spoluprácu a porozumenie v Európe, posilňujú spoločné povedomie o európskej identite a integrácii, povzbudzujú mladých ľudí k aktívnej účasti na demokratických procesoch v Európe či poskytujú praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.

Tri víťazné európske projekty získajú okrem ceny aj finančnú odmenu vo výške 7.500 eur za prvé miesto, 5.000 eur za druhé miesto a 2.500 eur za tretie miesto na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít. Okrem finančnej odmeny bude trojica európskych víťazov pozvaná na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu.

Viac..  V EÚ už platí nová smernica o boji proti násiliu páchanému na ženách

Predchádzajúci víťazi Európskej ceny Karola Veľkého

Od roku 2008 sa o Európsku cenu Karola Veľkého uchádzalo už viac než 5000 projektov. V roku 2022 zvíťazili na európskej úrovni projekty zamerané na podporu cezhraničnej spoluprácu s pomocou mladých talentovaných hudobníkov, zapájania aktívnych mladých ľudí – potenciálnych budúcich politikov z celého názorového spektra – do debát o politike, demokracii a ľudských právach, ako aj na iniciovanie virtuálnych diskusií ľudí z desiatok krajín o demokracii, rozvoji a európskej integrácii s dôrazom na vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou.

Slovenským víťazom Európskej ceny Karola Veľkého za rok 2022 sa stala Youth United Media. Ide o organizáciu založenú stredoškolskými študentmi z viacerých európskych štátov, ktorá sa zameriava na písanie článkov o spoločensko-politických otázkach ovplyvňujúcich európsku mládež.

O mam

Odporúčame pozrieť

socialne media

Slovenským víťazom Európskej ceny Karola Veľkého 2022 je Youth United Media

Organizácia Youth United Media zvíťazila v tohtoročnom národnom kole Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež. …

Consent choices