beňová
Monika Flašíková - Beňová. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Flašíková Beňová: Členské štáty budú mať viac možností ako obmedziť alebo zakázať GMO na svojom území

beňová
Monika Flašíková – Beňová. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Téma geneticky modifikovaných organizmov (GMO) vyvoláva mnoho vášní. Týka sa to najmä ich možnej zvyšujúcej sa prítomnosti v potravinách. Z viacerých výskumov vyplynulo, že európski spotrebitelia takéto potraviny jednoznačne odmietajú a nepovažujú ich za bezpečné a vhodné či už pre seba, ako aj pre vývoj budúcich generácií. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa preto v rámci tohto týždňového plenárneho zasadnutia budú zaoberať návrhom odporúčaní, ktoré umožnia členským štátom výraznejšie obmedziť, prípadne úplne zakázať nové GMO na svojom území.

Odporúčania sa budú týkať pripravovanej zmeny európskej smernice upravujúcej danú problematiku. „Centralizovaný systém Únie na udeľovanie povolení pre dovoz a spracovanie nových GMO je v súčasnosti prakticky zablokovaný. Ide o správne rozhodnutie, a to najmä z dôvodu, že absolútna väčšina členských štátov sa dlhodobo vyslovuje proti ich udeľovaniu,“ priblížila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Situácia podľa nej adekvátne zohľadňuje aj deklarované kroky novej Európskej komisie v tejto oblasti.

„Členský štát by mal mať možnosť výslovne požiadať podnik, ktorý chce uviesť GMO na európsky trh, aby tak v žiadnom prípade nerobil v rámci jeho hraníc,“ uviedla europoslankyňa. Znamená to jednoznačne širší manévrovací priestor a väčšiu právnu istotu pre členské krajiny, ktoré chcú zakázať pestovanie GMO na celom svojom území alebo jeho časti. „Otvára sa priestor rozvoja už aj tak vysokých európskych štandardov v oblasti bezpečnosti potravín. Dochádza tým k opätovnému vyvráteniu stále sa objavujúcich zavádzajúcich konšpirácií, mýtov a klamstiev o tom, že EÚ má záujem na zavedení akejsi nepriamej podpory pestovania geneticky modifikovaných potravín,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Komisia navrhuje parkovací preukaz a preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

O ram

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Dvojaká kvalita potravín musí byť sankcionovaná

Jednou z tém, ktoré rezonujú v Európskom parlamente je aj dvojaká kvalita výrobkov. Ide o …

Consent choices