jourova
Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. PHOTO: © European Union 2014 - source:EP.

Domáce násilie: Súdny zákaz bude expresne rýchlo platný aj za hranicami

jourova
Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. PHOTO: © European Union 2014 – source:EP.

Nariadenie o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach získalo podporu Európskeho parlamentu v máji 2013 a ministrov zasadajúcich v Rade pre spravodlivosť v júni 2013. Týmto nariadením sa doplní smernica o európskom ochrannom príkaze, ktorá bola prijatá v decembri 2011. Oba nástroje nadobudnú účinnosť 11. januára 2015. V súlade s Lisabonskou zmluvou sa na ich uplatňovaní Dánsko nezúčastní.

Na posilnenie existujúcich vnútroštátnych opatrení a opatrení EÚ týkajúcich sa práv obetí navrhla Európska komisia 18. mája 2011 súbor opatrení s cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň práv, podpory a ochrany obetí v celej EÚ. Tento balík opatrení zahŕňa smernicu o právach obetí, nariadenie o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach a oznámenie o súčasných a budúcich opatreniach Komisie týkajúcich sa obetí.

Počnúc touto nedeľou budú mať obete násilia – a to najmä obete domáceho násilia alebo obťažovania – zaručenú lepšiu ochranu v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ. Nové pravidlá znamenajú, že súdne zákazy, ochranné príkazy a obmedzujúce príkazy vydané v jednom členskom štáte možno teraz rýchlo a ľahko uznať v celej EÚ prostredníctvom jednoduchého osvedčenia.

„Práva obetí násilia sa teraz budú garantovať aj mimo ich vlastného štátu, a to bez ohľadu na to, kde v Európe sa nachádzajú“, uviedla Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. „Odhaduje sa, že v EÚ približne jedna z piatich žien čelí v určitej fáze svojho života násiliu a nanešťastie toto fyzické násilie najčastejšie pácha niekto, kto je tejto osobe blízky, napríklad jej partner.“

Občan, ktorý trpel domácim zneužívaním, sa teraz bude môcť pri cestovaní mimo svojej domovskej krajiny cítiť bezpečne – vďaka jednoduchému presunu príkazu, ktorý ho chráni pred páchateľom. Doposiaľ museli obete podstúpiť zložité postupy, aby túto ochranu uznali aj iné členské štáty EÚ – a v každej krajine museli na účel získania osvedčenia podstúpiť iný postup. Tieto ochranné príkazy sa stanú ľahko uznateľnými v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, čo znamená, že občan, ktorý bol obeťou násilia, môže cestovať bez toho, aby musel podstúpiť zaťažujúce postupy.

„Tento nový postup znamená, že ženy alebo muži, ktorí sú obeťami násilia, môžu mať ochranu, ktorú si zaslúžia a môžu viesť normálny život. Budú mať možnosť rozhodnúť sa žiť v inom členskom štáte EÚ alebo cestovať na dovolenku bez strachu o svoju bezpečnosť“, dodala Věra Jourová.

Viac..  Europoslanci podporili pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru

Nový mechanizmus pozostáva z dvoch osobitných nástrojov: z nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach a zo smernice o európskom ochrannom príkaze. Tieto dva nástroje spoločne zabezpečia, aby mali všetky obete násilia možnosť získať ochranné príkazy uznávané v každom členskom štáte EÚ. Tento mechanizmus zohľadňuje rozdiely medzi vnútroštátnymi ochrannými opatreniami, ktoré môžu mať občiansky, trestný alebo administratívny charakter. Tieto pravidlá spoločne zaistia voľný obeh najbežnejších typov ochranných opatrení v rámci EÚ.

Obete potrebujú viac podpory

Potreba podpory a ochrany obetí vyplýva zo správy, ktorú uverejnila Agentúra EÚ pre základné práva a v ktorej sa dospelo k záveru, že v EÚ sú potrebné cielené služby na podporu obetí. Napriek zlepšeniam pretrvávajú v mnohých členských štátoch problémy v oblasti služieb na podporu obetí. Osobitné návrhy na zlepšenie zahŕňajú zabezpečenie prístupu obetí k cieleným podporným službám – vrátane posttraumatickej podpory a poradenstva, odstránenia byrokratických prekážok pri poskytovaní právnej pomoci obetiam a zabezpečenia toho, aby mali ľudia potrebné informácie o svojich právach a dostupných službách.

Európska komisia je odhodlaná zlepšiť práva 75 miliónov osôb, ktoré sa každoročne stanú obeťami trestnej činnosti. V roku 2012 sa smernica, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí v celej EÚ, stala právnym predpisom a pre členské štáty bude záväzná od 16. novembra 2015. Prostredníctvom takých opatrení, ako sú napríklad celoeurópske ochranné príkazy, ktoré sa uplatňujú od nedele, a minimálne práva obetí, sa Európska komisia usiluje o posilnenie práv osôb, ktoré sa stali obeťami trestných činov, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú a kde v EÚ sa stanú obeťou trestnej činnosti.

O ram

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Únia chystá nový obchodný nástroj na ochranu EÚ pred ekonomickým vydieraním

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) a vyjednávači Rady Európskej únie (EÚ) sa zhodli na vytvorení nového …

Consent choices