Pestovanie geneticky modifikovaných plodín v EÚ – otázky a odpovede

kukurica
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európske právne predpisy o geneticky modifikovaných plodinách patria medzi najprísnejšie na svete. Ich pestovanie je možné len po dôkladnom zhodnotení ich rizík. Rada EÚ po troch rokov vyjadrila súhlas s tým, aby sa členským štátom v tejto oblasti poskytla väčšia flexibilita. V utorok 13. januára bude o nových pravidlách rokovať a hlasovať parlamentné plénum. Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili odpovede na najčastejšie otázky ohľadom tejto problematiky.

Je v EÚ dovolené pestovať geneticky modifikované plodiny?

Áno, ale len v tom prípade, ak boli povolené na úrovni EÚ po prísnom zhodnotení rizík, ktoré vykonáva Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Členské štáty ich potom na svojich územiach môžu zakázať len v tom prípade, ak dokážu, že geneticky modifikované plodiny môžu škodiť človeku alebo životnému prostrediu (tzv. ochranná klauzula).

Pestujú sa v EÚ už nejaké geneticky modifikované plodiny? Sú krajiny, ktoré ich zakázali?

V súčasnosti sa v EÚ pestuje len jedna geneticky modifikovaná plodina – hmyzuodolná kukurica MON 810 od americkej firmy Monsanto. Viaceré krajiny však využili možnosť, ktorú ponúka spomínaná ochranná klauzula, a pestovanie tejto kukurice na svojich územiach zakázali. MON 810 sa teda nesmie pestovať v Bulharsku, Grécku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku

Prečo chce EÚ zmeniť svoj doterajší systém schvaľovania týchto plodín?

Viaceré členské štáty si želali mať v tejto oblasti viac voľnosti. Komisia preto vypracovala návrh novely, ktorý bude predmetom utorkového plenárneho hlasovania. Ak sa legislatívny návrh nakoniec podarí prijať, členské štáty budú mať možnosť obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na svojom území a to aj na základe iných dôvodov ako zdravotné a environmentálne riziká, ktoré uvádza Úrad pre bezpečnosť potravín.

Viac..  Komisia žiada o spätnú väzbu k navrhovaným zmenám pravidiel pri štátnej pomoci v poľnohospodárstve

Členské štáty my mali mať možnosť zakázať pestovanie GMO i z iných dôvodov. Ide napríklad o územné plánovanie, sociálno-ekonomické dopady pestovania GMO, snahy o zabránenie výskytu GMO v iných potravinách a ciele poľnohospodárskej politiky. Zákazy by sa mohli vzťahovať aj na celé skupiny geneticky modifikovaných plodín definovaných buď plodinou alebo ich vlastnosťami.

Kedy nové pravidlá nadobudnú platnosť?

Návrh sa po svojom prvom čítaní v Rade EÚ znovu dostal do rúk Parlamentu, ktorý doňho zakomponoval ďalšie zmeny. V utorok o ňom bude hlasovať parlamentné plénum (druhé čítanie). Ak ho podporí väčšina poslancov, bude opätovne postúpený Rade.

O ram

Odporúčame pozrieť

Komisia žiada o spätnú väzbu k navrhovaným zmenám pravidiel pri štátnej pomoci v poľnohospodárstve

Európska komisia odštartovala verejnú konzultáciu a vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli pripomienky k navrhovaným cieleným …

Consent choices