Marc Tarabella: Zrovnoprávnenie žien dosiahneme najskôr v roku 2084

Marc Tarabella
Marc Tarabella. PHOTO: Flickr.

Hovorí o tom nová správa Výboru pre práva žien. Jeho člen a bývalý spravodajca, Marc Tarabelli, predloží Parlamentu závery výboru, ktorý hovorí o nešťastnej situácii v rovnosti žien s mužmi.

Aká je dnešná situácia rovnosti žien a mužov v EÚ? Boli ste spravodajcom výboru gender rovnosti v 2009. Čo sa odvtedy zistilo?

-Je tu pokrok, ale veľmi pomalý. Keď budeme pokračovať takýmto spôsobom, neeliminujeme rozdiel medzi ženami a mužmi do roku 2084. Od môjho posledného hlásenia spred piatich rokov vzrástla úroveň zamestnanosti u žien v Európe zo 60% na 63%. Nie je to dostačujúce. Taktiež musíme dávať viac pozornosti na kvalitu práce. Čoraz viac žien je v nebezpečných pracovných podmienkach, prácach s polovičným úväzkom či len na dočasnú zmluvu.

Aké sú hlavné problémy, ktoré je treba prioritne riešiť?

-Odstránenie násilia voči ženám by mala byť naša priorita. Tento rok chceme zasvätiť boju proti násiliu na ženách. Bude to boj symbolický, ale dôležitý v dialógu o problematike, pretože vo veľa krajinách je to práve tabu. Kariérny sklený strop je stále skutočnosťou, najmä keď hovoríme o kvótach pre ženy v mnohých spoločnostiach. Môžeme hovoriť o tom 30 rokov, ale skutočná zmena príde, keď sa zaviažeme k opatreniam. Taktiež musíme bojovať proti stereotypom, ktoré sú v každom veku a zabezpečiť Istanbulský dohovor proti násiliu páchanom na ženách.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Hovorí záver aj o potratoch?

-Čo sa týka sexuálnych a reprodukčných práv, táto správa nie je proti potratom. Je o rovnosti a práve rozhodnúť, čo je fundamentálne právo.

Akú úlohu hrajú muži vo zveľaďovaní rodovej rovnosti? Sú pripravení akceptovať zmeny?

-Existuje veľmi veľa mužov, ktorí nie sú schopní čeliť tomuto problému. Stojíme proti mnohým stereotypom. Potrebujeme hlavne zmenu mentality. Myslím, že rodová rovnosť je rovnosť práv a prístupnosti. Ženy nikdy nebudú rovnaké ako muži, ale majú mať rovnaké práva.

O mve

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices