Ivan Štefanec
Ivan Štefanec. PHOTO: archív kancelárie Ivana Štefanca.

Europoslanec Štefanec vyzýva Vládu k efektívnejšiemu využívaniu eurofondov

Ivan Štefanec
Ivan Štefanec. PHOTO: archív kancelárie Ivana Štefanca.

Do roku 2020 sme prijímatelia finančných prostriedkov z eurofondov Európskej únie a nedočerpané prostriedky nám nebudú v budúcnosti pripočítané k nasledujúcim obdobiam.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk to potvrdil Ivan Štefanec, europoslanec a člen European People’s Party (EPP) a ďalej doplnil: „ Zodpovednosť za spôsob ich čerpania a aj nevyužitie týchto zdrojov ide na vrub slovenskej vlády. Získali sme síce výnimku M+3, to znamená predĺženie čerpania o ďalšie tri roky z už ubehnutých rokov 2007- 2013, ale aj tak patríme k najhorším poberateľom tejto pomoci. Slovensko patrí k štátom, ktoré sú „čistými prijímateľmi“. To znamená, že dovtedy svoje príspevky nemusíme na účet Únie posielať a z výšky celkového podielu eurofondov sú odpočítané. Obávam sa však nedočerpania.“

Podozrenie z korupčných praktík pri schvaľovaní jednotlivých projektov

Európska komisia Slovensku dlhodobo vyčíta korupčné správanie pri čerpaní eurofondov a práve z tohto dôvodu bolo čerpanie pre nás v minulom roku zastavené. Eurofondy, ktoré sú schválené Európskym parlamentom pre každý členský štát sú vecou národnej vlády a tá v spolupráci s Európskou komisiou zodpovedá za všetky fázy procesu a tiež za kontrolu ich férového schvaľovania.

Ako dosiahnuť transparentnosť procesu?

Ako ďalej Štefanec uviedol, europoslanci môžu o probléme korupcie len hovoriť a upozorňovať na ňu. Veľkú moc má slovenská exekutíva, ktorá má kontrolnú funkciu a aj opozícia môže vytvárať nátlak na kompetentných za väčšiu informovanosť verejnosti: „V mimovládnom sektore tiež môže vzniknúť opozičná aktivita, napríklad INESS, INECO, alebo Podnikateľská asociácia by mohli aktívnejšie pristupovať k celému problému. Ja svojimi krokmi, akými bolo upozornenie Vlády a verejnosti na nedôvodné daňové úľavy v prípade Duslo Šaľa, vyzývam Vládu Slovenska, aby čerpala financie z fondov na rast zamestnanosti, čo sa doteraz nestalo. My všetci sa môžeme opýtať Vlády SR na to, ako chce tento problém riešiť a kde sú v tejto chvíli nasmerované všetky financie.“

Ján Rudolf, odborník na eurofondy z Ekonomickej univerzity v Bratislave, na margo korupcie a klientelizmu pri rozdeľovaní eurofondov reagoval: „Samozrejme, väčšia transparentnosť je vždy pozitívna. To, že je nedostatok informácií nielen o čerpaní, ale aj schvaľovacom procese a o realizovaných projektoch je veľké negatívum. Kontrola má viacero stupňov a je nedostatočná a slabá zo strany riadiacich orgánov a preto dochádza k tomu, že Európska komisia (EK) keď zistí také závažné pochybenia a naši úradníci to nezistili, tak platby zastaví. Navyše aj Orgán auditu na MFSR bol spájaný so škandálom, čo bol pre EK vážny problém.“

Ako k nám „tečú“ peniaze

Viac..  Aktivisti kritizujú podmienky na kožušinových farmách v EÚ a žiadajú ich zákaz

Po nastavení podmienok, ktoré sa uskutočňujú v Bruseli majú za spôsob čerpania, teda implementáciu, zodpovednosť jednotlivé Ministerstvá SR. Ministerstvo financií SR prepláca tzv. súhrnné žiadosti o platby na základe certifikovania týchto platieb, ktoré samo aj vykonáva cez tzv. certifikačný orgán – CO. Tieto súhrnné žiadosti o platbu dostanú z jednotlivých riadiacich orgánov (RO), ktoré ich vypracovávajú na základe požiadaviek prijímateľov pomoci (žiadateľov o fondy), ktorým bol projekt schválený. Pracovníci RO skontrolujú, či je žiadosť o platbu v poriadku po formálnej aj obsahovej stránke a či je totožná so schváleným projektom. Taktiež RO musí skontrolovať, či verejné obstarávanie bolo realizované v súlade so zákonom. Ako konštatuje Rudolf, v tomto procese dochádza k množstvu chýb, ktoré sú spôsobené neodbornosťou úradníkov ale hlavne zlými projektmi, ktoré boli schválené nie na základe kvality a v podmienkach serióznej súťaže, ale na základe politických rozhodnutí.

Ako uvádza súhrnná správa Ministerstva financií SR v monitoringu čerpania TU Štrukturálne fondy a Kohézny fond, čo sú zdroje z EÚ k dispozícii na vyčerpanie pre roky 2007 – 2013 v bežných cenách predstavovali výšku 11 605 653 084 eur . Čerpanie znížené o nešpecifikované nezrovnalosti bolo k 31.12.2014 vo výške 7 354 799 781 eur , čo predstavuje v priemere čerpanie vo výške 70,55 %. Konečný termín vyčerpania týchto dvoch fondov je rok 2015.

O tkl

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices