Štipendiá v hodnote 80 000 EUR pre 16 až 19 ročných Slovákov!

logostaz2International Baccalaureate Diploma program (IB DP) je dvojročné štúdium ukončené diplomom uznávaným univerzitami po celom svete.

IB Diploma program nie je žiadnou novinkou. Bol založený v roku 1968 a odvtedy je považovaný za jeden z najlepších programov pripravujúcich študentov na štúdium na vysokej škole.

IB Diploma program ponúka 2 456 škôl približne v 140 krajinách po celom svete zhruba pol milióna 16 – 19 ročných študentov a tento počet sa každoročne zvyšuje vďaka reputácii, ktorá neustále rastie. V roku 2014 absolvovalo skúšku viac ako 120 000 študentov.

A práve teraz súkromná spojená škola British International School Bratislava (BISB), zaradená do siete Ministerstva školstva SR, ponúka prestížny dvojročný program International Baccalaureate Diploma Programme pre študentov vo veku od 16 rokov.

Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok majú absolventi s touto kvalifikáciou možnosť dostať sa na najlepšie univerzity vo svete.

  • BISB poskytne pre 2 slovenských študentov ktorí splnia podmienky a prejdú výberovým konaním štipendium v plnej výške na školské roky 2015/16 a 2016/17
  • Vyučovanie všetkých predmetov prebieha v angličtine
  • Žiadosť, vstupné skúšky a výberové pohovory sú v anglickom jazyku

Podmienky pre získanie štipendia:

  • Občianstvo SR
  • Výborná znalosť anglického jazyka
  • Dobré študijné výsledky (študijný priemer do 1.3)
  • Uchádzač nesmie byť žiakom na The British International School Bratislava

Na pohovor budú pozvaní iba kandidáti, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Pohovory budú prebiehať od 16. do 20. marca 2015. Príjmacie pohovory sa budú pozostávať z písomného testu z angličtiny a osobných pohovorov. Uchádzači absolvujú aj prehliadku školy a naobedujú sa so súčasnymi študentami IB Diploma Programme. Prosíme, rezervujte si na to jeden deň. V prípade otázok kontaktujte Milinu Bíreš na info@bisb.sk alebo na telefónnom čísle 0918 710 719.

Viac informácií sa dozviete TU

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš, redaktor zameraný na vzdelávanie a možnosti v EÚ.

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Krajiny V4 navrhli, aby EK podporila koridory solidarity pre obilie z Ukrajiny

Krajiny V4 navrhli, aby Európska komisia (EK) bola aktívnejšia pri podpore tzv. koridorov solidarity pre …

Consent choices