Rada Európy kritizuje nútené adopcie

dieta
PHOTO: Ilustračné Flickr.

BRATISLAVA – Sociálne služby porušujú práva detí a ich rodičov. Hovorí to návrh rezolúcie, ktorý prijal výbor parlamentného zhromaždenia rady Európy. Ide o takzvané nútené adopcie, na ktoré upozornila televízia JOJ. Zdá sa, že niektoré krajiny a ich sociálne služby sa budú musieť zodpovedať Rade Európy.

Výbor pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj Rady Európy prijal návrh rezolúcie, ktorá vyjadruje znepokojenie nad porušovaním práv dieťaťa a jeho rodičov v niektorých štátoch, v ktorých dochádza k bezdôvodným rozhodnutiam o odobratí dieťaťa rodičom alebo jeho bezdôvodnému nevráteniu do rodiny.

Ako informovala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová, návrh rezolúcie je zaradený do programu aprílového zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.

Bez súhlasu rodičov

Problému odobratých detí čelili v minulosti aj slovenskí občania vo Veľkej Británii.

Rezolúcia taktiež pripomína prípady adopcie detí bez súhlasu rodičov, v ktorých už nemožno túto situáciu zvrátiť. Znepokojenie podľa rezolúcie vzbudzujú aj prípady, keď orgány sociálnych služieb nepostupujú dostatočne rýchlo pri odobratí dieťaťa, ktorého život a zdravie sú ohrozené, alebo prirýchlo rozhodnú o jeho vrátení do starostlivosti zneužívajúcich alebo zanedbávajúcich rodičov.

V najlepšom záujem dieťaťa

Podľa návrhu rezolúcie by mali členské štáty prijať zákony a postupy, ktoré skutočne zabezpečia, aby pri rozhodovaní o odobratí dieťaťa rodičom, o umiestnení do náhradnej starostlivosti a o jeho vrátení do rodiny stál vždy v popredí najlepší záujem dieťaťa.

Členské štáty by sa okrem výnimočných prípadov mali vyhnúť úplnému prerušeniu rodinných vzťahov, odoberaniu detí zo starostlivosti rodičov pri narodení a adopciám bez súhlasu rodičov, najmä ak sú nezvrátiteľné.

V súvislosti s medializovanými prípadmi odobratia detí slovenským rodičom vo Veľkej Británii zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková dáva do pozornosti niektoré údaje z dôvodovej správy k navrhovanej rezolúcii.

Viac..  Peter Pollák: Ten, kto vtrhne na cudzie územie a zabíja nevinné deti je terorista a tak sa k nemu musíme aj správať

V prípade nevyhnutnosti oddelenia dieťaťa od rodičov je potrebné zabezpečiť, aby si dieťa zachovalo spojenie a vzťahy s rodičmi, súrodencami, príbuznými a osobami, s ktorými má dieťa silné osobné vzťahy. Z porovnania počtu detí odobratých rodičom, ktoré boli zverené príbuzným, a počtu detí zverených do náhradných rodín vyplývajú odlišnosti v praxi jednotlivých štátov.

Tabuľka: Počet detí zverených do starostlivosti príbuzných a náhradných rodín

Krajina Deti do starostlivosti príbuzných (%) Deti do starostlivosti náhradných rodín (%)
Portugalsko 75 0,5
Lotyšsko 63 správa neuvádza
Švédsko 5 50
Veľká Británia 5 75
Fínsko 3 správa neuvádza
Estónsko správa neuvádza 10
Francúzsko správa neuvádza viac ako 50
Španielsko správa neuvádza viac ako 50
Nórsko správa neuvádza 69

Zdroj: SITA, rezolúcia Európskej komisie

Adopcie bez súhlasu rodičov nie sú možné vo Francúzsku, Grécku, Luxembursku a Španielsku.

Naopak adopcie bez súhlasu rodičov sú umožnené v Chorvátsku, Estónsku, Gruzínsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Čiernej Hore, Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.

Subjektívne rozhodnutia

Až 21 štátov nedisponuje štatistikami o počte detí, ktoré sa úspešne vrátili do pôvodných rodín. Ďalším problematickým aspektom je podľa správy skutočnosť, že v mnohých štátoch je organizácia sociálnych služieb decentralizovaná, napríklad na úrovni obecnej samosprávy.

Pokiaľ v štáte neexistujú jednotné kritériá pre umiestnenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti a pravidelné preskúmavanie rozhodnutí o odobratí dieťaťa rodičom, môže to viesť k subjektívnym rozhodnutiam sociálnych pracovníkov.

Slovenská republika sa podľa informácie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí v roku 2013 zaoberala 72 prípadmi odobratia detí slovenským občanom vo Veľkej Británii. Z nich bolo úspešne vyriešených 20.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.

O ram

Odporúčame pozrieť

Wlachovský: Rada Európy pomohla Slovensku pri integrácii do európskych štruktúr, význam trvá dodnes

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský 30. júna 2023, pri príležitosti …

Consent choices