Bernd Lange
Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod. PHOTO: © European Union 2015 - EP.

Poslanci včera diskutovali o citlivých otázkach TTIP

Bernd Lange
Bernd Lange, predseda Výboru pre medzinárodný obchod. PHOTO: © European Union 2015 – EP.

Od momentálne prerokúvanej obchodnej dohody TTIP sa očakáva, že podnieti rast a zamestnanosť na oboch brehoch Atlantiku. Je súčasťou sú však aj viaceré citlivé otázky, ako napríklad urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS). Výbor pre medzinárodný obchod a výbor pre právne veci preto s cieľom objasniť túto problematiku zorganizovali v utorok 27. januára verejnú diskusiu, na ktorú pozvali viacerých odborníkov.

Schôdzi predsedal šéf právneho výboru Pavel Svododa (EĽS, ČR) spoločne s predsedom výboru pre medzinárodný obchod Berndom Langem (S&D, Nemecko).

Urovnávanie sporov medzi investorom a štátom (ISDS)

Tento mechanizmus oprávňuje investorov k tomu, aby od vlád požadovali plnenie niektorých medzinárodných záväzkov. Jeho cieľom je zamedziť diskriminácii, ale aj vyvlastňovaniu bez následnej kompenzácie či nespravodlivému zaobchádzaniu.

Tieto pravidlá predstavujú minimálne štandardy. Podľa Komisie je pre EÚ veľmi dôležité, aby tento systém fungoval správne. Únia je totiž najväčším investorom na svete a preto by tento systém využívala najviac.

Odborníci prítomní na včerajšej schôdzi sa zhodli na tom, že ISDS má potenciál stať sa účinným aparátom na riešenie sporov, no potrebuje viaceré zlepšenia. Chýba mu transparentnosť a pravidlá upravujúce mediačné postupy alebo samotný prístup k ISDS nie sú dostatočne jasné.

Viac..  Vestagerová dočasne opúšťa eurokomisiu, chce šéfovať Európskej investičnej banke

Regulačné aspekty TTIP

Cieľom TTIP je odstrániť colné i necolné prekážky obchodu, ako napríklad technické požiadavky, a vzájomne uznať niektoré rovnocenné pravidlá. To však podľa Komisie neznamená harmonizáciu alebo zníženie štandardov EÚ.

Vezmime si napríklad autá. Vozidlá určené pre európsky a americký trh nemajú tie isté svetlá a bezpečnostné pásy. Jednoducho preto, lebo v EÚ a USA platia rozdielne bezpečnostné pravidlá.

Erik Jonnaert, generálny tajomník Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), si myslí, že keby boli tieto bezpečnostné pravidlá uznané ako rovnocenné, nebolo by už potrebné prispôsobovať automobily pre európsky či americký trh.

Čo bude nasledovať ďalej?

Ďalšie kolo rokovaní o TTIP sa uskutoční od 2. do 6. februára v Bruseli. Prijatú dohodu bude musieť následne schváliť Európsky parlament, inak nebude môcť vstúpiť do platnosti.

Parlament momentálne pripravuje priebežné hodnotenie rokovaní o TTIP, o ktorom by mal hlasovať v máji.

O ram

Odporúčame pozrieť

europsky parlament, brusel

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä rozpočet a kauzu Paradise Papers

Poslanci budú tento týždeň hlasovať do rozpočte EÚ na rok 2018, rokovať o založení nového …

Consent choices