panelak

Ceny nehnuteľností vo väčšine európskych ekonomík rástli. K poklesu došlo len v 7 krajinách únie

Po vypuknutí krízy a prasknutí bubliny na realitnom trhu boli kupujúci tými, ktorí hrali prvé husle. „Takmer nepretržitý pokles či nanajvýš stagnácia cien nehnuteľností a previs ponuky nad dopytom zvýhodňovali záujemcov o kúpu pred tými, ktorí sa snažili nehnuteľnosť predať“, uviedol analytický tím Poštovej banky. Byty a domy sú dostupnejšie ako pred vypuknutím krízy, avšak neľahká situácia na pracovnom trhu bráni mnohým Európanom, vrátane Slovákov, na nové bývanie čo i len pomyslieť. Podľa najnovších dát z európskeho štatistického úradu [Eurostat] však postupne dochádza v EÚ k oživovaniu cien na trhu s nehnuteľnosťami. Kým v 3. kvartáli roka 2014 došlo k medziročnému poklesu cien bytov a domov už len v 7 krajinách EÚ, v rovnakom období roka 2013 sa pokles týkal až dvojnásobného počtu krajín.

medzirocna zmena cien nehnutelnosti

Ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku v treťom štvrťroku 2014 podľa Eurostatu mierne vzrástli, a to o 1,2 %. Podľa metodiky Národnej banky Slovenska [NBS] však ceny nehnuteľností na Slovensku v 3. kvartáli 2014 zaznamenali mierny medziročný pokles o – 0,4 %. Nesúlad medzi štatistikami Eurostatu a NBS vyplýva z odlišnej metodiky. Hoci medzi týmito údajmi existujú určité rozdiely, trendy vývoja sú podľa výpočtov oboch inštitúcii podobné. V prepočte sú slovenské nehnuteľnosti aj naďalej približne o pätinu lacnejšie ako pred vypuknutím krízy, teda počas roku 2008 a nachádzajú sa zhruba na úrovni cien z prvého polroka 2007.

Výraznejšiu zmenu v cenách nehnuteľností neočakávame ani počas tohto roka. Vývoj sa bude podľa nás aj naďalej niesť v duchu stagnujúceho trendu. Súčasný vývoj nielen v slovenskej, ale aj európskej ekonomike totiž nedáva predpoklady na to, aby v roku 2015 začali ceny nehnuteľností výraznejšie rásť. Napriek zlepšujúcej sa situácií na trhu práce a rastúcim mzdám je miera nezamestnanosti u nás stále pomerne vysoká, čo bude aj naďalej brzdiť rast cien bytov a domov.

Na druhej strane sa nám ale nezdá pravdepodobným ani ich väčší pokles. Z údajov zverejnených NBS vyplýva, že najdrahšie nehnuteľnosti boli aj počas tretieho štvrťroka 2014 v Bratislavskom kraji s priemernou cenou 1 642 EUR za 1m2 . Preto nečudo, že predovšetkým ľudia z okolia Bratislavy v posledných rokoch pokukovali po bývaní síce v blízkosti, ale na opačnej strane našich štátnych hraníc. Aktuálne im však nehrá do karát situácia v susednom Maďarsku, kde ceny bytov a domov v treťom kvartáli 2014 medziročne vzrástli o 3,8 %. Drahšie ako počas tretieho kvartálu 2013, a to o 2,9 %, boli aj nehnuteľnosti v Českej republike a mierny rast o 0,7 % vykázali aj rakúske nehnuteľnosti.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Namiesto kľudu sa znovu rozdúchavajú vášne

Spomedzi krajín EÚ klesali ceny nehnuteľností počas tretej štvrtiny roka 2014 najvýraznejšie v Slovinsku, a to o – 5,4 %. Žiadne dvojciferné poklesy cien sa tak už v krajinách únie neobjavili. Najmenší prepad, o – 0,3 %, zaznamenal fínsky realitný trh. Toho sa však nedotkla kríza a pokles cien prvýkrát zaznamenal až v tomto roku. Značne dlhší je ale zoznam krajín, v ktorých už ceny nehnuteľností zamierili smerom nahor. Drahšie ako pred rokom boli v treťom štvrťroku 2014 byty a domy v 18 krajinách únie, za ktoré boli údaje dostupné. Najvýraznejšie, až o 15,0 %, zdraželi nehnuteľnosti v Írsku.

Táto ostrovná krajina si však v rokoch 2008 až 2012 prešla krízou na realitnom trhu spojenou s výraznými medziročnými prepadmi cien nehnuteľností o desiatky percent. A tak aj napriek cenovému rastu z posledných kvartálov sú írske byty a domy stále lacnejšie ako pred krízou. V Európskej únii ako celku boli v treťom štvrťroku 2014 nehnuteľnosti o 2,3 % drahšie ako v rovnakom období roku 2013. Jedná sa o vážený priemer, v ktorom majú najväčšiu váhu najsilnejšie európske ekonomiky. V eurozóne ako takej ceny nehnuteľností v pozorovanom období viac-menej stagnovali, resp. mierne vzrástli, a to o pol percenta.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

nehnutelnost

ECB: Výhľad sektora obytných nehnuteľností v eurozóne je relatívne pozitívny

Napätie na trhu s úvermi na bývanie v eurozóne je zvládnuteľné napriek vyšším úrokovým sadzbám, …

Consent choices