Briti dostali zelenú pre kogeneračnú elektráreň. Komisia schválila finančnú pomoc

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia po dôkladnom prešetrení rozhodla, že navrhovaný grant pre Spojené kráľovstvo na výstavbu kogeneračnej elektrárne je v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Komisia došla k záveru, že projekt podporuje environmentálne a energetické ciele Únie. Zároveň nedochádza k veľkému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Spojené kráľovstvo oznámilo zámer vybudovať takúto elektráreň v novembri 2014. Elektráreň sa bude nachádzať na severovýchode Anglicka. Výrobná kapacita bude 299 MW elektrickej energie a poháňaná bude výlučne biomasou. Do prevádzky by mala byť uvedená v júli 2018. Podľa britských odhadov sa ušetrí približne 32 miliónov ton CO2 za celú dobu životnosti elektrárne, čo predstavuje asi 30 rokov.

Komisia posudzovala projekt v rámci nových smerníc o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energetiky, ktoré vstúpili do platnosti v júli 2014. Zistilo sa, že projekt by mohol dopomôcť k dosiahnutiu cieľov EÚ v rámci obnoviteľných zdrojov energie.

Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

Kogeneračná elektráreň je jedným z niekoľkých projektov, ktoré boli vybraté pre britský program na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

O vik

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices