Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Bruselskí úradníci v konflikte záujmov! Ombudsmanka ich podozrieva z vynášania informácií

Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2015

Európska ombudsmanka Emily O´Reilly vyzvala Európsku komisiu aby zlepšila a sprísnila preskúmavanie prípadov, v ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmu alebo tzv. efektu otáčavých dverí.

Jedným z opatrení, ktoré majú zamedziť takejto situácii je pravidelné zverejňovanie všetkých relevantných informácií týkajúcich sa vysoko postavených úradníkov, ktorí získajú pracovné miesto mimo administratívy EÚ. Ombudsmanka vyzvala Komisiu k tomuto kroku na základe sťažností z viacerých mimovládnych organizácií, ale aj ňou prešetrovaných prípadov.

Počas vyšetrovania 54 prípadov s podozrením na konflikt záujmov, zistila Emily
O´Reilly nesprávny úradný postup pri prešetrovaní Komisie, predovšetkým nedostatky pri odôvodňovaní a zdokumentovaní informácií. V správach nie je vždy jasné, či podal úradník dostatočne relevantné informácie na to, aby mohla Komisia rozhodnúť či ide alebo nejde o konflikt záujmov. Zároveň nebolo jasne vysvetlené prečo sa Komisia rozhodla schváliť niektoré žiadosti o pracovné miesto. Ombudsmanka navrhuje napraviť tieto nedostatky uverejnením dôležitých podrobností rozhodnutí Komisie, ktoré umožňujú vedúcim pracovníkom pracovať mimo Komisie.

Viac..  Európsky týždeň mobility 2023

„Úradníci majú právo prijať inú pracovnú ponuku, no v prípade odchodu z verejnej služby je potrebné posilniť systémy kontroly v záujme zachovania dôvery občanov. Je potrebné zaručiť, že tieto personálne zmeny nespôsobia žiaden konflikt záujmov,“ povedala ombudsmanka.

Úradníci, ktoré odídu zo zamestnania v EÚ musia informovať svojho bývalého zamestnávateľa s akýmikoľvek pracovnými ponukami v období dvoch rokoch po opustení svojho miesta v EÚ. V prípade, že úradník zaujme miesto, ktoré môže viesť ku konfliktu záujmov, majú inštitúcie EÚ právo prijať disciplinárne opatrenia.

 

O vik

Odporúčame pozrieť

Európska ombudsmanka žiada širšie právomoci

Úradu európskeho ombudsmana, ktorý dozerá na porušovanie pravidiel lobingu a správania sa europoslancov, treba poskytnúť …

Consent choices