Emily O´Reilly
Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Európska ombudsmanka kritizuje netransparentnosť expertných skupín pri EÚ

Emily O´Reilly
Ombudsmanka Emily O´Reilly. PHOTO: © European Union 2014 EP.

Európska ombudsmanka Emily O’Reilly navrhla Komisii spôsob, akým sa jej expertné skupiny môžu stať vyváženejšími a transparentnejšími. Komisia dohliada na stovky takýchto poradných skupín, ktoré hrajú kľúčovú úlohu vo vývoji legislatívy a politiky EÚ.

Ombudsmanka vyzýva Komisiu, aby zaviedla právne záväzný rámec pre všetky skupiny odborníkov, vrátane definície toho, ako by malo vyzerať vyvážené zastúpenie v poradných skupinách. Tiež odporúča obmedziť možné konflikty záujmov a publikovať viac informácií o práci so skupinami. Komisia by na tieto návrhy mala odpovedať do 30. apríla 2015.

„V minulých rokoch Komisia urobila veľa krokov, aby podporila transparentnosť a vyrovnanejšie názorové zastúpenie v jej expertných skupinách. Avšak stále existuje priestor pre zlepšenie, ak chceme mať istotu, že verejnosť môže dôverovať a kontrolovať prácu týchto dôležitých skupín. S mojimi návrhmi chcem pomôcť Komisii v riešení tejto náročnej úlohy,“ vysvetľuje O’Reilly.

Prečo sú expertné skupiny problémové 

Ombudsmanka začala vyšetrovanie a verejné konzultácie týkajúce sa expertných skupín Komisie v máji 2014. Hlavné problémy sa týkali nekonzistentnej kategorizácie organizácií, ktoré sa podieľajú na expertných skupinách, nerovnováhy v prospech korporátnych záujmov a potenciálnych konfliktov záujmov odborníkov.

Viac..  Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

S ohľadom na tieto analýzy žiada Komisiu, aby zverejňovala výzvy na predkladanie žiadostí v odborných skupinách a tiež vytvorila jednotný internetový portál s príslušnými informáciami. Komisia by mala zverejňovať aj podrobné životopisy expertov a zápisnice z rokovaní expertných skupín.

 

O tib

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Komisia by mala najskôr vedieť šetriť, až potom si pýtať ďalšie peniaze

Začiatok tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude zameraný aj na diskusiu o ďalšej generácii vlastných …

Consent choices